Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Hír címke: jogszabály

Figyelem, ismét bevezetésre került a Vörös Kód !!!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár 2023. február 7. (kedd) 20:00 óra és 2023. február 11. (szombat) 8:00 óra közötti időszakra kiadta a vörös kód figyelmeztetést a Dél-Alföld, Észak-Magyarország régiókra vonatkozóan. A Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár Közép-Magyarország régióra vonatkozóan is kiadta a […]

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY, A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL SZÓLÓ 1997. ÉVI XXXI. ÉVI TÖRVÉNY, VALAMINT AZ E TÖRVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VÉGREHAJTÁSI RENDELETEK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉRINTŐ, 2023. ÉVI MÓDOSÍTÁSAIRÓL

Letöltés

629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

megjelent a Kormány 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról. A módosítás az alábbi szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályokat érinti: Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a […]

598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

megjelent a Kormány 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet […]

353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

Megjelent a Kormány 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről. E rendelet hatálya nem terjed ki a) az egészségügyi intézményekre, b) a bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményekre, c) a gyermekvédelmi intézményekre, valamint d) a bölcsődei ellátást nyújtó intézményekre. Az intézmény helyiségeiben, tereiben a fűtés útján biztosított léghőmérséklet a 18 Celsius-fokot nem haladhatja meg. Intézménynek minősül […]

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről.

A belügyminiszter feladat- és hatáskörében felelős: a közfoglalkoztatásért (R. 73. §), a társadalmi felzárkózásért (R. 87. §), az egészségbiztosításért (R. 88. §), az egészségügyért (89. §), a gyermekek és az ifjúság védelméért (90. §), a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért (R. 91. §), a köznevelésért (R. 92. §), a szociálpolitikáért (R. 93. §). A miniszter a közfoglalkoztatásért […]

1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről.

A Kormány elfogadja az 1. mellékletben meghatározottak szerint az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat szerinti, „Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia” című dokumentum végrehajtását szolgáló, a 2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervet (a […]

Scroll to Top