Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

A beszédfogyatékossággal élőket érintő jogszabályváltozás

2023 decemberében módosításra került A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, amely módosítás értelmében 2024. január 1-től a beszédfogyatékossággal élő felnőtt személyek is jogosulttá váltak a fogyatékossági támogatásra.
A törvénymódosítás értelmében beszédfogyatékos személy, akinek (23. § (1) g) pont): „szerzett vagy fejlődési károsodásból eredően a hangképzése, beszélt vagy írott nyelvi megértési, illetve kifejező képessége olyan súlyos funkciózavart mutat, amely kommunikációját, a szolgáltatásokhoz és információkhoz való hozzáférését középsúlyosan vagy súlyosan akadályozza (beszédfogyatékos),…” Ezzel összhangban módosításra került a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, mely a fenti g) ponthoz kapcsolódóan részletezi a súlyos fogyatékosság kategórián belül, a beszédfogyatékosság megállapításának alapját képező beszéd-, nyelvi- és auditív feldolgozási zavart, mint funkciózavarokat, illetve szabályozza a logopédiai szakvizsgálati dokumentáció szükségességét.

E jogszabálymódosítások jelentős, régóta sürgetett előrelépést jelentenek a súlyos beszéd- vagy nyelvi zavar miatt kommunikációjukban, életvitelükben jelentősen akadályozott érintett személyek számára. A jogszabálymódosítások előkészítésében több releváns szakmai szervezet, így többek közt a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége (MLSZSZ), az Afázia Egyesület képviselői mellett az ELTE BGGYK Logopédiai szakcsoportjának munkatársai, dr. Mészáros Éva és dr. Kas Bence is részt vettek.

HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK:
616/2023 (XII.22) Korm. rendelet – a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, továbbá a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1998. évi XXVI. törvény – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

141/2000 (VIII.9.) Korm. rendelet – a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Forrás: ELTE BGGYK kari honlap

Scroll to Top