Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Szervezetünk bemutatkozása

Alapelvek

A szociális ellátórendszer szakmai tartalmát folyamatos változás jellemzi. A szolgáltatóknál/intézményekben végzett napi munka rendszeres alkalmazkodást és gyakori megújulási készségét követel meg a szakemberektől, melyhez megfelelő támogató hátteret kell nyújtania a szociális módszertannak.  A jogszabályban meghatározott módszertani feladatokon túlmenően eszköztárunkkal a folyamatos modernizálást, a minőségbiztosítást és a hatékony működtetést kívánjuk támogatni. A keresztény értékrend megtartásával a baptista szociális gondoskodás hagyományainak ápolását kívánjuk megvalósítani a személyes gondoskodást nyújtó ellátások jogszabályokra alapozott működése mellett.

Kijelölt módszertani intézményként az országban működő valamennyi baptista szociális szolgáltató és intézmény komplex módszertani tevékenységét vállaljuk fel, egységes, magas színvonalú, szakmailag támogatott feladatellátás megvalósításával.

 

Jogszabályi háttér

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.), 58.§. (2) bekezdése alapján,  továbbá a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet alapján látjuk el a módszertani feladatokat. A módszertani feladatok ellátására a szociális ügyekért és a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár első ízben 2016. december 1-i hatállyal jelölte ki a kiskőrösi Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézményt, melyet 2021. decemberében megismételt, újabb öt esztendőre megbízást adva számunkra.

A módszertani  iroda helye az Egyház központi székháza.

Vezetők

Opauszki György 

intézményvezető

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

6200 Kiskőrös, Szűcs József u. 12.

e-mail.: filadelfia@baptist.hu

Serafin József

módszertani vezető

Szociális Módszertani Központ

1068 Budapest, Benczúr u. 31.

e-mail.: serafin@baptist.hu

Munkatársaink

Katona Gergely 

módszertani munkatárs

e-mail.: katona.gergely@baptist.hu

Lázich Melitta

módszertani munkatárs

e-mail.: lazich.melitta@baptist.hu

Szirtes- Tankó Tünde

 módszertani munkatárs

e-mail.: szirtes-tanko.tunde@baptist.hu

Kereskedő Emőke  

módszertani munkatárs 

e-mail.: kereskedo.emoke@baptist.hu

Dr. Steiner József   

módszertani munkatárs 

e-mail.: jozsef.steiner@baptist.hu

Strausz Erzsébet   

módszertani munkatárs 

e-mail.: strausz@baptist.hu

Gulyás- Kis Andrea

módszertani munkatárs

e-mail.: gulyaskis.andrea@baptist.hu

Deli Julianna

módszertani munkatárs 

e-mail.: deli.judit@baptist.hu

Scroll to Top