Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

32/2024. (II. 22.) Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 2024. évi 19. (2024. február 22.) számában megjelent a Kormány 32/2024. (II. 22.) Korm. rendelete szociális, köznevelési és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A kormányrendelet 6 jogszabályt módosít:

  • A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
  • Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
  • A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
  • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
  • Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
  • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítás

Ágazati szempontból a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos, rehabilitációs mentori tevékenységet érintő változás, valamint  a nem állami fenntartók finanszírozásával kapcsolatos rendelkezés melhető ki, utóbbi a következők szerint módosul:

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Ha a tárgyévi központi költségvetési törvény felhatalmazása alapján a központi költségvetési törvény
szerinti támogatási jogcímek összegeit az államháztartásért felelős miniszter év közben megemeli, az igazgatóság
a visszamenőleges hatállyal megállapított emelt összegű támogatás és az érintett hónapokban ténylegesen
folyósított támogatás különbözetét a megemelt fajlagos összegű támogatás első alkalommal való folyósításával egy
időben, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha arról a fenntartó az igazgatósághoz
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.
(2) Az (1) bekezdés szerint folyósított támogatásra az e rendelet elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

Forrás: www.tomagatoweb.hu

MK_24_019

Letöltés

Scroll to Top