Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Megjelent egy sor gyermekvédelmi tárgyú rendelet módosítása

A  74. számú Magyar Közlönyben megjelent az elmúlt időszakban széles körő figyelemmel kísért gyermkevédelkmi tárgyú rendeletek módosításai.

Módosultak:

89/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

191/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet

A gyermekvédelmi intézményben foglalkoztatott személyek pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról

192/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

193/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a gyermekek védelme érdekében szükséges módosításáról

194/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet

Egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 1209/2024. (VII. 8.) Korm. határozata

a gyermekvédelmi szakellátásban gondozottak támogatásáról

 

MK_24_074

Letöltés

Scroll to Top