Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Hírkategória: Pályázatok

Aktuális pályzatok szűkebb és tágabb értelmezésben, avagy minden ami érdekes lehet.

A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2022

A PÁLYÁZAT CÉLJA A Kormány 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozata az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiát rögzítő határozat értelmében kiemelkedő feladat a kizsákmányolás formájára reagáló segítségnyújtó szolgáltatások, különös tekintettel a családok átmeneti otthonaiban rendelkezésre álló kapacitások bővítése, a külső férőhelyekhez való hozzáférés biztosításával. A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a családok […]

A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2022

A PÁLYÁZAT CÉLJA A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a támogató szolgálatoknak új, illetve használt gépjármű vásárlására, hogy ezzel a működési feltételeik javuljanak. A pályázat közvetlen célcsoportja az állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói. PÁLYÁZÓK KÖRE Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény […]

TANODA SZOLGÁLTATÁST MŰKÖDTETŐ SZOLGÁLTATÓK BEFOGADÁSÁRA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSRA

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság a Belügyminisztérium megbízásából pályázatot hirdet „Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és költségvetési támogatásra”. A pályázattal kapcsolatos tudnivalók ITT találhatók.

Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2022

A PÁLYÁZAT CÉLJA A pályázati program átfogó célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok (testvérek, nagyszülők; stb.), valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása. Alcélok: közösségépítés elősegítése, tájékoztatás és tanácsadás, társadalmi integráció, önérvényesítés és érdekérvényesítés segítése, együttműködések és kapcsolati hálók létrehozásának ösztönzése, tehermentesítés, a szülők munkaerő-piacra történő visszatérésének támogatása, mentálhigiénés […]

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintjének növelése érdekében termékfejlesztésre irányuló innovatív programok megvalósítására 2022

A pályázat célja A pályázati program célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási szintjének növelése érdekében termékfejlesztésre irányuló innovatív programok támogatása. A pályázat közvetlen célcsoportja: megváltozott munkaképességű személyek, beleértve a fogyatékossággal élő, egészségkárosodott, valamint tanulmányaik során sajátos nevelési igényű személynek minősült személyek (a továbbiakban: célcsoport) a rehabilitációs célú foglalkoztatás közvetlen vagy közvetett szereplői. Pályázók […]

Tartósan álláskeresők komplex elhelyezkedési támogatása

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) felhívása súlyosan hátrányos helyzetű, azaz legalább 12 hónapja regisztrált álláskeresők foglalkoztatásának támogatására. Mi a pályázat célja? A támogatás a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását segíti elő és annak hátrányos következményeinek enyhítését célozza. Mik a pályázat legfontosabb részletei? Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás A támogatás szempontjából súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló […]

Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztésének támogatása 2022

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet “Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztésének támogatása 2022” (NEVHÁLÓ2022) címmel (szakmai program megvalósítása) A pályázat meghirdetésének napja: 2022. január 12. A pályázat hivatkozási száma: NEVHÁLÓ2022 A pályázat kirója: Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban SZIN) A pályázat célja A pályázati program célja, […]

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

Megjelent a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című (TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú) felhívás.   A felhívás keretében egy sor egészségügyi szolgáltatás fejlesztésének támogatásán túl, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások fejlesztésére is mód nyílik: D) A Felhívás 13.1. pontjában nevesített szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, melynek keretén belül támogatható: D1) Infrastruktúra fejlesztés, beleértve: d1) már működő ellátások […]

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP_Plusz-3.3.1-21) Támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődei, óvodai ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, akik megfelelnek a Felhívás 1.1. pontjában foglaltaknak. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A felhívás keretében infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés támogatható. C Letöltés

BÖLCSŐDEI NEVELÉS FEJLESZTÉSE

A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben szereplő bölcsődefejlesztést célzó pályázati felhívás, amelyre a 3.000 fő vagy afölötti lakosságszámú települések önkormányzatai, valamint az egyházak nyújthatnak be támogatási kérelmet. A pályázatra a kérelmeket november 15-től január 5-ig lehet benyújtani. Támogatható tevékenységek:  Új bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével, meglévő ingatlan átalakításával, meglévő bölcsőde […]

Scroll to Top