Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

A fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására 2024-2026

A fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók 2024-2026 közötti időszakra szóló működési támogatására kiírt pályázatot (továbbiakban: Pályázat) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.) 4. § (1) bekezdése alapján a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Belügyminisztérium (továbbiakban: Támogató) írja ki. A Pályázatot a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) BM utasítás 6. függelék 24. B.) 20. pontja alapján a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár hagyja jóvá.

A Támogató a pályázati eljárás lefolytatásával – összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/B. § (3) bekezdésével – a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet (továbbiakban: NSZI), mint a Tkr. 1. § (5) bekezdése szerinti kezelő szervet bízza meg.

A pályázat célja

Jelen Pályázat célja a Magyarország közigazgatási területén működő, fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók 2024. január 1. és 2026. december 31. közötti finanszírozási időszakra történő befogadása és a 2024. évi működési támogatásának biztosítása.

Támogatásban részesíthetők köre

A pályázatot a fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók Fenntartói nyújthatják be.

Kizárólag olyan szolgáltató támogatására nyújthat be a Fenntartó pályázatot, amely a pályázatban foglaltaknak megfelelően a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) szerepel, vagy amely esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották.

Bővebb információ: https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/ff2024

Scroll to Top