Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Pályázati felhívása Balázs János-díj 2024.

A Belügyminisztérium javaslattételi pályázati felhívása Balázs János-díj 2024. évi odaítélése céljából, a hátrányos helyzetű emberek és közösségek társadalmi felzárkózását, oktatását, társadalmi beilleszkedését segítő személyek és szervezetek munkájának elismerésére.

A Balázs János díjból évente legfeljebb három adományozható magánszemélyeknek, illetve egyházi vagy civil szervezeteknek. Jelöléseket küldhet civil szervezet, illetve jelölhet az önkormányzat arra feljogosított testülete vagy vezetője, valamint a belügyi szervek vezetői.

A díj Balázs János festőművész és költőről kapta a nevét, tekintettel az élete folyamán végzett munkásságára.

A jelöléseket 2024. március 8-ig várják az elismeres.gondoskodaspolitika@bm.gov.hu email címre.

A jelölésre szolgáló nyomtatvány itt elérhető.

Forrás: https://kormany.hu/hirek/jeloleseket-var-a-belugyminiszterium-a-balazs-janos-dijra-2

Scroll to Top