Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Napközben, napköziben otthon

A Serafin J. – Lázich M.: Élet a nappaliban : betekintés a nappali szociális alapszolgáltatások működésébe (Budapest, FISZI Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ, 2022), című kiadványban Gyurok Ernő tollából megjelent tanulmány mellékletei 

Scroll to Top