Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Támogatott Lakhatás szakmia műhely, 2022. április 7.

Az elmúlt években egyre többször halljuk azt a kifejezést, hogy okosotthon. Sok elképzelésünk van arról, hogy ez mit takarhat, egyre több eszközünk dobozán olvashatjuk a feliratot: okoseszköz. De mit is jelent mindez? Vajon a szociális szolgáltatások területén milyen lehetőségeink vannak? Értelmezhető-e az okosotthon intézményi környezetben? Időmegtakarítás, költséghatékonyság, kényelem, vagy felesleges túlbonyolítás? Mit jelenthet számunkra a fejlődő intuitív technológiák alkalmazása?

Ezekre és egy sor más kérdésre próbáltunk válaszokat keresni áprilisban, a legutóbbi támogatott lakhatás országos műhelyünk alkalmával. A találkozás keretében több oldalról is megvizsgáltuk a fogalomkört. Már a szervezés kapcsán világossá vált, hogy Magyarországon egyfelől energiatakarékossági és kényelmi megfontolásokból egyre több újépítésű ingatlan rendelkezik már okosfunkciókkal, másfelől leginkább a napi életvitelben koruk, vagy egészségi állapotuk okán korlátozott személyek ellátása kapcsán jelennek meg, terjednek el az új technológiák.

De ugorjunk egy kicsit időben a műhely végére, a tanulságokhoz. Elsőként ugyanis szükséges tisztázni mit is jelent a kifejezés: okosotthon, annak fényében, amit a találkozó végén leszűrhettünk. Közérthetően és egyszerűen megfogalmazva akár egy szóval is leírható: automatizálás. Döntően elektromos, vagy elektromossághoz kapcsolódó használati tárgyak, illetve épületgépészeti elemek automatizált és programszerű működése, ami a használó igényeihez igazodik. A megoldások alapvetően kényelmi funkciót szolgálnak, de ügyes és körültekintő alkalmazásuk esetén energiamegtakarítást és ezzel költségcsökkentést is elérhetünk. Okozati összefüggésként pozitívan befolyásolhatják életminőségünket, fokozhatják biztonságérzetünket, illetve egyszerűsíthetik mindennapjainkat. Az is kiderült, hogy alapvetően három ponton könnyíthetik életünket és mindennapjainkat: szabadabban tervezhetjük időnket, csökkenthetjük a házimunkával járó időráfordítást, komfortosabbá tehetjük otthonainkat. Ehhez már az épület tervezésénél, belső kialakításánál, vagy egy felújítás kapcsán szükséges előre terveznünk, a megfelelő technikai paraméterek kialakításával felkészülnünk a megoldások alkalmazására. Másrészről viselhetünk, hordhatunk magunkkal okos eszközöket, melyek kapcsolatban állnak otthonaikban használt eszközeinkkel, így például okosóra, mobiltelefon vezérelheti okoseszközeinket, elektromos fogyasztóinkat, fűtésünket, háztartási berendezéseinket. Az ingatlanba történő rendkívüli eseményekről (tűz, füst, csőtörés, illetéktelen behatolás) figyelmeztetést kaphatunk, vagy akár egy gombnyomással, távolról hívhatunk házhoz segítséget a fenti esetek bekövetkezésekor. A harmadik aspektus pedig azon személyes használatú eszközök köre, mely tartós egészségi probléma esetén, vagy a kor előrehaladtával jelenthet könnyítést mindennapjainkban. Mérhetik vérnyomásunkat, ellenőrizhetik gyógyszerfogyasztásunkat, figyelmeztethetnek annak esedékességére, riasztást küldhetnek hirtelen fellépő egészségi probléma esetén, illetve akár a magányunkat is csökkenthetik.

Műhelyünk első előadója Vajda Kinga, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet munkatársa az aktív idősödésről, az időskori aktivitás megőrzésének és európai tendenciáinak változásáról tartott érdekes előadást. Kiemelte azt a fontos korrelációt, mely az aktív időskor érdekében tett tudatos állami, szolgáltatói, társadalmi beavatkozások és az életminőség szinten tartása, a gondozási szükségletek csökkenése irányába hatnak. Amennyiben az időskor közeledtével, a munkával töltött éveket követően megfelelő célokat, aktivitásokat biztosítunk idősödő embertársaink számára, fenntartva a hasznosság érzését, azzal igazi nyertes-nyertes helyzetet teremthetünk. Az aktív korúak segítséget kaphatnak a felhalmozott tudás átadásán keresztül, vagy éppen az idősek mindennapokba történő bevonásán át (gyermekfelügyelet, az erőnléthez, képességekhez igazodó feladatok ellátása, stb.). A szépkorúak pedig fenntarthatják mindennapjaik ritmusát, elkerülhetik az izolációt, megmaradhatnak szociális és társas kapcsolataik, szem elött maradva rendkívüli helyzetekben könnyebben kaphatnak segítséget. Az aktivitás megőrzésében és fenntartásában pedig az okoseszközök, okosotthoni megoldások – megfelelően alkalmazva – kulcsfontosságúak lehetnek.

Mátyus Orsolya, építész, a WeCare Architecture munkatársa több korábbi projektjükön keresztül mutatta be – szintén az idősek ellátáshoz kapcsolódó – tevékenységüket. Előadásának vezérfonala a demencia-barát környezet kialakítása kapcsán szerzett tapasztalataik voltak. Az épített környezet „felkészítése” a speciális szükségletekhez növelheti a térben élők biztonságérzetét, memóriaserkentő és szinten tartó funkciói lehetnek, az érzékszervek stimulációjával (világos, színes környezet, átlátható biztonságok terek, kellemes illatok, jó szellőzés, optimalizált hűtés/fűtés) növelhető komfortérzetük. A bentlakásos otthonokban csökkenthető az intézményi hatás, otthonközeli környezet biztosítható. Jól megtervezett megoldásokkal az épület energiahatékony lehet, akár az önfenntartásig csökkenthetők az energiaköltségek, könnyen fenntartható és karbantartható lehet, mely fenntartói oldalról komoly fegyvertény.

Rónai Balázs, az OOT Technologies Kft tervező-kivitelező munkatársa már a gyakorlati megvalósítás oldaláról járta körbe a kérdéskört. Cégük Magyarországon egyedülállóként kínál olyan technikai megoldásokat, melyek integrálhatóvá tesznek lényegében minden okoseszközt egy ingatlan/család ökoszisztémájához. Az okosotthon központ többféle szolgáltatás, platform együttes kezelésével képes a legkülönbözőbb feladatok ellátására, alkalmas az épületgépészet eleminek (fűtés, szellőzés, redőnyök, klimatizálás, világítótestek, kapuk, garázsajtók), de akár a kerti eszközök, kisháztartási berendezések vezérlésére, programozhatóságot és távoli elérésüket is képesek biztosítani.

Cserbán Józsefné a Modus Közalapítvány képviseletében mutatott be jóléti megoldásokat a szociális ellátórendszerben. Felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy a fejlődő technológia alkalmazásával mekkora életminőség-javulást, biztonságot adhatunk ellátottjainknak, segíthetjük kollégáink mindennapjait, de akár rászoruló szeretteinket is. A piacon egyre több, modern gondozást segítő eszköz elérhető, a 24 órán át viselhető segítségkérő gombtól, a vérnyomást és vércukorszintet mérő okosórán és alkalmazáson át, a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás, illetve gyógyszerbevitelt segítő eszközig. Az idősellátásban és demens ellátásban ezek az eszközök a gondozó személyzet, a szűk család életét is megkönnyíthetik, nem is beszélve az ellátott mindennapjairól. Kiemelte, hogy mind a házi segítségnyújtásban, mind az intézményes idősellátásban egyre magasabb arányban vannak jelen a demencia tüneteit mutató idősek, így egyre sokrétűbb és megterhelőbb kihívásokkal kell megküzdeni a gondoskodóknak, melyben ezek a fejlett eszközök nagy segítséget jelenthetnek. Az alapítvány változatos és egyre bővülő választékú eszközök forgalmazását végzi, melyek segíthetnek a fenti helyzetek megoldásában.

Joggal kérdezheti a figyelmes olvasó: rendben, de hol volt szó a támogatott lakhatásban élőkről és az őket ellátókról? A hazai ellátások palettáján relatíve új és speciális a támogatott lakhatás, ugyanakkor különösen a pszichiátriai, a szenvedélybeteg, valamint a fogyatékos ellátásban igen komoly haszna lehet az okosmegoldásoknak. Ha lesznek. Ezért a jelenlegi helyzet bemutatásával igyekeztünk inspirálni – a téma felvetésével, tájékoztatással, hasznos ötletek adásával és az alapvető kérdések tisztázásával. Azt reméljük, hogy a támogatott lakhatások működtetői, vezetői révén ebben a szolgáltatási formában is mihamarabb megjelennek ezek a hasznos technikai újítások.

 

Okos_otthon_előadás2022
Letöltés

WeCare_gondoskodo_fenntarthato_epiteszet
Letöltés

oott_baptista_220407
Letöltés

Modus_Eszkozbemutato_220407
Letöltés

Scroll to Top