BESZMK_logo_colorSmallest

Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

KicsiFehér_Logo
BESZMK_logo_colorSmallest
KicsiFehér_Logo

Iskolások egészségkárosító magatartása

Az ESPAD (European School Survey on Alcohol and other Drugs) program 1994-ben indult azzal a céllal, hogy négyévente ismétlődően időben és nemzetközileg összehasonlítható adatokat gyűjtsön a fiatalok dohányzásáról, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól. A program legfontosabb hosszú távú célja, a fiat alok fogyasztási szokásaiban bekövetkezett változások mérése, az országonként eltérő trendek összehasonlítása. Az első adatfelvételre 1995-ben került sor 26 európai ország részvételével. Ezt követően 1999-ben, 2003-ban, 2007-ben, 2011-ben és 2015-ben készült adatfelvétel. 2019-ben az ESPAD kutatások hetedik hullámára került sor. A résztvevő országok száma 30-35 között változott a különböző adatfelvételek során.

Forrás: www.tamogatoweb.hu

ESPAD.magyar

Letöltés

Scroll to Top