Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Archívum: Hírek

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről.

A belügyminiszter feladat- és hatáskörében felelős: a közfoglalkoztatásért (R. 73. §), a társadalmi felzárkózásért (R. 87. §), az egészségbiztosításért (R. 88. §), az egészségügyért (89. §), a gyermekek és az ifjúság védelméért (90. §), a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért (R. 91. §), a köznevelésért (R. 92. §), a szociálpolitikáért (R. 93. §). A miniszter a közfoglalkoztatásért […]

Közlemény a támogatott lakhatás igénybevétele esetén elvégzendő komplex szükségletfelmérés szakértői díjának összegéről

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott szakértői díj 2022. május 15. napjától megváltozik.   Letöltés

A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2022

A PÁLYÁZAT CÉLJA A Kormány 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozata az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiát rögzítő határozat értelmében kiemelkedő feladat a kizsákmányolás formájára reagáló segítségnyújtó szolgáltatások, különös tekintettel a családok átmeneti otthonaiban rendelkezésre álló kapacitások bővítése, a külső férőhelyekhez való hozzáférés biztosításával. A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a családok […]

A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2022

A PÁLYÁZAT CÉLJA A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a támogató szolgálatoknak új, illetve használt gépjármű vásárlására, hogy ezzel a működési feltételeik javuljanak. A pályázat közvetlen célcsoportja az állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói. PÁLYÁZÓK KÖRE Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény […]

1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről.

A Kormány elfogadja az 1. mellékletben meghatározottak szerint az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat szerinti, „Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia” című dokumentum végrehajtását szolgáló, a 2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervet (a […]

147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzetre tekintettel az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel történő ellátásáról szóló Kormányrendelet. 1. § (1) Gyermekfelügyelet hozható létre a) az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet […]

Scroll to Top