Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Archívum: Hírek

TÁJÉKOZTATÁS A KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS LEFOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNYOKRÓL ÉS DOKUMENTÁCIÓS MINTÁKRÓL

Megjelent a Szociális Ágazati Portálon a „TÁJÉKOZTATÁS A KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS LEFOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNYOKRÓL ÉS DOKUMENTÁCIÓS MINTÁKRÓL” elnevezésű szakmai anyag, mely az alábbi linken léhető: https://szocialisportal.hu/tajekoztatas-a-komplex-szuksegletfelmeres-lefolytatasahoz-szukseges-nyomtatvanyokrol-es-dokumentacios-mintakrol/

Társadalmi egyeztetés az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Nem állami, nem önkormányzati szociális intézményekben végrehajtandó bérfejlesztések A Kormány döntött a minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-jétől alkalmazandó összegéről, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozók 2023. január 1-jétől megvalósuló bérfejlesztéséről. Az előterjesztés célja, hogy biztosítsa a szociális ágazatban a minimálbér, a garantált bérminimum, […]

Figyelem, ismét bevezetésre került a Vörös Kód !!!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár 2023. február 7. (kedd) 20:00 óra és 2023. február 11. (szombat) 8:00 óra közötti időszakra kiadta a vörös kód figyelmeztetést a Dél-Alföld, Észak-Magyarország régiókra vonatkozóan. A Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár Közép-Magyarország régióra vonatkozóan is kiadta a […]

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY, A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL SZÓLÓ 1997. ÉVI XXXI. ÉVI TÖRVÉNY, VALAMINT AZ E TÖRVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VÉGREHAJTÁSI RENDELETEK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉRINTŐ, 2023. ÉVI MÓDOSÍTÁSAIRÓL

Letöltés

AlapVető- Baptista Szociális Hírlevél 2023. január

Megjelent a Baptista Szociális Hírlevél januári száma! Az igei üzenetet az új esztendőre ezúttal Matuz József lelkipásztor írta. A hírlevélben beszámolunk a Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ egyre szélesedő horgolási akciójáról. Megtudhatjuk, miként teltek a karácsony áldott napjai a Menedékházban, Kiskunmajsán, és olvashatunk két felhívást is! Letöltés

629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

megjelent a Kormány 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról. A módosítás az alábbi szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályokat érinti: Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a […]

Scroll to Top