BESZMK_logo_colorSmallest

Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

KicsiFehér_Logo
BESZMK_logo_colorSmallest
KicsiFehér_Logo

Szükségletfelmérés elvégzésére kijelölhető szakemberek névjegyzéke

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 110/B. § (2a) bekezdése alapján a Főigazgatóság által vezetett nyilvántartás, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, komplex szükségletfelmérés elvégzésére kijelölhető szakemberek névjegyzékét tartalmazza.

HONLAP_SZAP_nyilvantartas_20190520

Scroll to Top