Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Aktuális projektjeink

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program,
Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladatainak ellátásának támogatása (EFOP 1.9.8)
Baptista szociális szolgáltatók szakmai fejlesztése a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében

A projekt célja olyan, hosszabb távon fenntartható, egyedi szervezetműködtetési eszközök bevezetése, fejlesztése, melyek segítik a Magyarországi Baptista Egyházat és a Baptista Szeretetszolgált EJSZ-t, mint fenntartókat, hogy intézményeikben hatékonyabb működésre tegyenek szert az információáramláson, új szakmai módszerek kidolgozásán, eljárások bevezetésén, azok optimális hátterének kialakításán keresztül. Ezzel az érintett intézmények szolgáltatásainak színvonalát emeljük, és így megvalósul a szociális szolgáltatásaink minőségének javítása.

Bővebb információért kérjük látogassa meg az alábbi weboldalt.

Scroll to Top