Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Hírkategória: Szociális alapellátás

VÖRÖS KÓD

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a Szociális Ügyekért Felelős Államtitkár 2021. június 21. 8.00 órától június 24. 8.00 óráig kiadta a vörös kód figyelmeztetést országosan. Kérjük, hogy az érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrend alapján eljárni szíveskedjenek. A Szociális törvény 65/E. […]

Módosult a 2021. évi költségvetési törvény!

A Magyar Közlöny 2021. május 27-én megjelent 97. számában kihirdetésre került a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény. Egyes fajlagos támogatási jogcímek emelkedni fognak a minimálbérkompenzáció támogatásba történő beépítése miatt (2-es és 9-es melléklet). A törvénymódosítás a kihirdetést követő napon azaz 2021. május 28-án lépett […]

Közlemény egyedi befogadásokról, 2021. I.

A Szociális Ágazati Portál közzé tette a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2f) bekezdése szerinti egyedi befogadási kérelmek benyújtásának időpontját. Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben – évente két alkalommal – dönthet a […]

Támogató szolgáltatás, gépjármű vásárlási támogatás.

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLANDÓ ÚJ VAGY HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSÁNAK, A MEGLÉVŐ GÉPJÁRMŰPARK BŐVÍTÉSÉNEK, CSERÉJÉNEK TÁMOGATÁSA 2021 A pályázat beadási határideje 2021. február 15. 23:55 A pályázat közvetlen célja a támogató szolgáltatások működési feltételeinek javítása. A pályázat közvetlen célcsoportja az állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói. A rendelkezésre álló keretösszeg: 442 867 450 […]

45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet

Az emberi erőforrások minisztere 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelete az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról. A jogszabály a tanyagondnoki és falugondnoki képzések átalakításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Letöltés

Módosult a Szociális Törvény a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában

A Magyar Közlöny 2020. évi 243. számában (2020. november 11.) megjelent a 2020. évi CXII. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása a következpket […]

Scroll to Top