Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Véglegesítésre került a Támogatott Lakhatás szakmai protokolja

Szociális ágazati hír

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft szervezésében lezajlott októberi Támogatott Lakhatás Munkacsoport műhelymunkája után – közel 2 éves szakmai fejlesztési folyamat és a területen dolgozó szakemberekkel való hosszas egyeztetések révén, véglegesítésre került „A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” című szakmai anyag.
A munkacsoportot az NFSZK Nonprofit Kft. Szolgáltatásfejlesztési munkacsoportja működtette és tagjai – a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya; a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint állami fenntartó és mint Országos Módszertani Intézmény; a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon (intézményi férőhely kiváltás során létrejött TL szolgáltató); a Baptista Szeretetszolgálat; a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió; a Református Szeretetszolgálat Módszertani Központja; a Magyar Evangélikus Egyház Módszertani Intézménye; a Támogatott lakhatás szolgáltatást igénybevevő tapasztalati szakértő; a FESZT (érdekvédelmi ernyőszervezet) képviselője;a CÉHáló, mint a civil TL szolgáltatók delegáltja és a Protokoll kidolgozói, az ERUDUTIO Oktatási Zrt. -NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság szakértői – is tevékenyen részt vállaltak a szakmai anyag kidolgozásában. A tevékenyég támogatásában, országos műhelytalálkozók szervezésében módszertani központunk is részt vett.

A most elkészült szakmai kiadvány útmutatást nyújt minden érintett célcsoport számára, legyen szó akár a támogatott lakhatás szolgáltatás igénybevevőiről, a szolgáltatást nyújtókról, fenntartókról, de akár a fenntartók, szolgáltatások engedélyezését és ellenőrzését végző hatóságokról. Információt szerezhetnek belőle a támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és működésével kapcsolatos folyamatokról, a meghatározó jogszabályokról, a szolgáltatás igénybevételéről és a szolgáltatásnyújtás szakmai tartalmáról. A TÁRS projekt munkatársai jó szívvel ajánlják használatát a szakembereknek.

A dokumentum megtalálható és letölthető honlapunk Tudástár menüpontjában.

A NFSZK tájékoztatását itt olvashatja bővebben.

Véleményt várunk

Az ágazati irányítástól érkező egyeztetésre kínált tervezetek, valamint szakmai szervezetek vitára bocsájtott anyagai

Hírlevél

Módszertani Központunk két heti rendszerességgel megjelenő digitális hírlevele. Régebbi lapszámokat a hírlevél archívum almenüre kattintva érhetik el olvasóink.

Jogos

Végrehajtási sorvezetők, jogszabály- magyarázatok, aktualitások a szociális jogalkotás mindennapjaiból.

Scroll to Top