Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Véglegesítésre került a Támogatott Lakhatás szakmai protokolja

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft szervezésében lezajlott októberi Támogatott Lakhatás Munkacsoport műhelymunkája után – közel 2 éves szakmai fejlesztési folyamat és a területen dolgozó szakemberekkel való hosszas egyeztetések révén, véglegesítésre került „A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” című szakmai anyag.
A munkacsoportot az NFSZK Nonprofit Kft. Szolgáltatásfejlesztési munkacsoportja működtette és tagjai – a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya; a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint állami fenntartó és mint Országos Módszertani Intézmény; a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon (intézményi férőhely kiváltás során létrejött TL szolgáltató); a Baptista Szeretetszolgálat; a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió; a Református Szeretetszolgálat Módszertani Központja; a Magyar Evangélikus Egyház Módszertani Intézménye; a Támogatott lakhatás szolgáltatást igénybevevő tapasztalati szakértő; a FESZT (érdekvédelmi ernyőszervezet) képviselője;a CÉHáló, mint a civil TL szolgáltatók delegáltja és a Protokoll kidolgozói, az ERUDUTIO Oktatási Zrt. -NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság szakértői – is tevékenyen részt vállaltak a szakmai anyag kidolgozásában. A tevékenyég támogatásában, országos műhelytalálkozók szervezésében módszertani központunk is részt vett.

A most elkészült szakmai kiadvány útmutatást nyújt minden érintett célcsoport számára, legyen szó akár a támogatott lakhatás szolgáltatás igénybevevőiről, a szolgáltatást nyújtókról, fenntartókról, de akár a fenntartók, szolgáltatások engedélyezését és ellenőrzését végző hatóságokról. Információt szerezhetnek belőle a támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és működésével kapcsolatos folyamatokról, a meghatározó jogszabályokról, a szolgáltatás igénybevételéről és a szolgáltatásnyújtás szakmai tartalmáról. A TÁRS projekt munkatársai jó szívvel ajánlják használatát a szakembereknek.

A dokumentum megtalálható és letölthető honlapunk Tudástár menüpontjában.

A NFSZK tájékoztatását itt olvashatja bővebben.

Scroll to Top