Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Tartósan álláskeresők komplex elhelyezkedési támogatása

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) felhívása súlyosan hátrányos helyzetű, azaz legalább 12 hónapja
regisztrált álláskeresők foglalkoztatásának támogatására.

Mi a pályázat célja?

A támogatás a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását segíti elő és annak hátrányos
következményeinek enyhítését célozza.
Mik a pályázat legfontosabb részletei?
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás szempontjából súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló olyan személy, aki:
a) legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső; vagy
b) legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és
15 és 24 év közötti életkorú; vagy
alapfokú iskolai végzettségű; vagy
50 éven felüli személy; vagy
egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt.

Ha a foglalkoztató súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalóval létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, a
jogviszony létesítésének napjáig benyújtott kérelem esetén az állami foglalkoztatási szerv
a foglalkoztató – amennyiben nem költségvetési szerv – részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítését követően, a jogviszony első négy hónapjára a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló bére
50 %-ának megfelelő összegben bértámogatást nyújt,
a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését
követően, a foglalkoztatóval fennálló jogviszony első hat hónapjára munkavállalást ösztönző
támogatásként a kötelező legkisebb munkabér 30 %-ának megfelelő összegű bérkiegészítést nyújt.
Foglalkoztatási kötelezettség
Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszony hat hónapon belül a
foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony
megszűnésére tekintettel a foglalkoztatótól a bértámogatást vissza kell követelni.
A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 4 hónapos időtartamát követően 2 hónapig
szükséges továbbfoglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót. A munkaadónak a
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel érintett 2 hónapban is szükséges benyújtania a munkavállaló
Megtekintés böngészőben • Továbbítás emailen • Pályázati hírlevelek
PályázatMenedzser.hu
bérjegyzékét.
Elszámolás
Az elszámoló lapot a tárgyhót követő hó 12. napjáig mellékletekkel együtt be kell nyújtania, amennyiben
nem rendelkezik elszámoló lappal a munka.hu oldalról letöltheti, vagy a hivataltól kérheti annak
megküldését.
Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, pályázati portálunkon csak a pályázatok legfontosabb részleteit
publikáljuk. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját az oldal alján található linkre kattintva!
Mikor és hogyan lehet a pályázatot benyújtani?
A honlapon közzétett támogatási kérelmet legkésőbb a jogviszony létesítésének napjáig szükséges benyújtani
az álláskereső lakóhelye vagy tartózkodási helye,
a foglalkoztatott lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy
a foglalkoztató székhelye, telephelye vagy a munkavégzés helye szerint illetékes állami foglalkoztatási
szervhez. Állami foglalkoztatási szervként a járási (fővárosi kerületi) hivatal jár el.
Hol található az eredeti pályázati felhívás (és a kapcsolódó pályázati dokumentumok)?

Komplex elhelyezkedési támogatás tartósan álláskeresők foglalkoztatása után

Scroll to Top