Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Társadalmi egyeztetés az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Nem állami, nem önkormányzati szociális intézményekben végrehajtandó
bérfejlesztések

A Kormány döntött a minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-jétől alkalmazandó
összegéről, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti pedagógus
előmeneteli rendszer hatálya alá tartozók 2023. január 1-jétől megvalósuló bérfejlesztéséről.
Az előterjesztés célja, hogy biztosítsa a szociális ágazatban a minimálbér, a garantált
bérminimum, valamint a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak illetményemelésének
ellentételezését az egyházi és nem állami humán szolgáltatók számára.

https://kormany.hu/dokumentumtar/489-2013-xii-18-korm-rendelet-modositasa

Az észrevételeket 2023. március 4-ig a tarsadalmiegyeztetes@pm.gov.hu e-mail címre lehetséges megküldeni.

Scroll to Top