Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

„Szociális törvény 30”

Harminc éves az egy híján százszor módosított szociális törvény

A szociális biztonság megteremtését és megőrzését célként megfogalmazó szociális törvény megalkotásának 30. évfordulóra emlékeztek a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, a Baptista Teológiai Akadémia (a Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ támogatásával), valamint a Semmelweis Egyetem  Szociális Vezetőképző Tudásközpont által 2023. december 8-án Budapesten szervezett tudományos konferencián.

A jelen kihívásaira is választ kereső előadások és kerekasztal beszélgetések jogalkotók és jogalkalmazók generációi számára adtak lehetőséget emlékeik, tapasztalataik szélesebb körben történő megosztására.

A házigazda intézmény, a BTA képviseletében Dr. Mészáros Kálmán rektor, a társszervezők részéről Dr. Juhász Péter (SOTE Szociális Vezetőképző Tudásközpont) és Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár (PTE KPVK) köszöntötte a megjelent vendégeket, oktatókat, szociális szakembereket és hallgatókat.

A konferencia meghívott előadói a BTA részéről a szociális hivatásról megosztott nyitó gondolatokat követően (Drs. Balla Péter) elsősorban az 1993. évi III. törvény megszületésének előzményeire és a jogszabály előkészítés folyamatára tekintettek vissza (Dr. Lakner Zoltán Lehel, Dr. Koncz József) – amelyeket jól kiegészítettek a 99 alkalommal módosított törvény elmúlt évtizedeinek alakulását (Dr. Lakatos Hedvig), a szociális professzióra gyakorolt hatását (Dr. Nagy Janka Teodóra), valamint a hogyan tovább lehetőségeit elemző, értékelő előadások (Dr. Nyitrai Imre).

A szociális törvény számszerűsített titkaiba avatta be a részt vevőket interaktív formában Serafin József (BSZMK, módszertan vezető), aki mint egykori személyi titkár, a Népjóléti Minisztérium a szociális törvény alkotásában részt vevő munkatársainak részvételével tartott kerekasztalt is moderálta (Koncz József, volt jogi főosztályvezető, Kovács Ibolya, volt szociális szakmai főosztályvezető, Lakner Zoltán, volt kormánybiztos, helyettes államtitkár, Lakatos Hedvig, volt főosztályvezető, Nemes Judit, volt képzési csoportvezető).

A törvény gyakorlatban történő alkalmazásáról, annak kihívásairól és a jó gyakorlatok formálódásáról gyakorló szociális szakemberek osztották meg tapasztalataikat a Dr. Varga István (PTE KPVK, adjunktus) vezette kerekasztal beszélgetésben (Komáromi Hajnalka, Villa Rosa Idősek Otthona, intézményvezető, Madár Csaba, Máltai Szeretetszolgálat, módszertan vezető, Dr. Nyitrai Imre, SE SZVK, oktató, Tolácziné Varga Zsuzsanna, Humánszolgáltató Központ, Szekszárd, intézményvezető).

A „Szociális törvény 30” konferencia nagyszámú közönsége számára az előadások, a kerekasztal beszélgetések, a találkozások a szociális szakma ünnepi pillanatává avatták a megemlékezést.

 

Scroll to Top