Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Szociális törvény 30

tn_300

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, amelynek célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, az elmúlt három évtized Magyarországának egyik alapvető és a társadalmi változásokhoz folyamatosan igazodó jogszabálya. Megszületésének 25. évfordulóján szakpolitikusok és szociális szakemberek több fórumon is emlékeztek megalkotására, kiemelték jelentőségét. A 30. évfordulón ezt a sort folytatva kívántunk visszatekinteni és szólni a jelenről is. A három évtized lehetővé tette, hogy jogalkotók/döntéshozók és jogalkalmazók két generációja oszthassa meg emlékeit, tapasztalatait: egyrészt azok, akik a törvény előkészítésében, illetve a szociális intézményrendszer kialakításában, életre hívásában vettek részt, másrészt azok a „fiatal” szociális szakemberek, akik évtizedek óta a mindennapokban e törvény szellemében végzik szakmai munkájukat. A szervező intézmények nemcsak a jogszabály előkészítésére és megszületésére kívántak emlékezni, de az elmúlt évtizedek szakmai professzióformáló szerepére, társadalmi hatására is. A 2023. december nyolcadikén megrendezett konferencia időutazás volt: bemutatta a kezdeti, hősi és viszontagságos kezdeteket, az alkalmazói és felhasználói kihívásokat az eltelt három évtizedből, és kitekintett a jogszabály jövőjére, lehetséges utóéletére is. A szerkesztők szándéka szerint a „Szociális törvény 30” konferenciakötet az előadások sokszínűségét, gyakran szubjektív, izgalmas közelítési szempontjait tükröző írásai és a törvény a magyar szociálpolitikába való történeti és jelenidejű beágyazottságát elemző tanulmányai (Bállá Péter: Az etika újragondolása a szociális munka kontextusában; Lakner Zoltán Lehel: Shakespeare-től a Szociális törvényig; Koncz József: így írtuk mi!; Lakatos Hedvig: A Szociális törvény szolgálatában; Nagy Janka Teodóra: A szociális közigazgatás és szociális gondoskodás értelmezési kontextusai: kontinuitás és diszkontinuitás Csizmadia Andor életművében; Nyitrai Imre: A megújulás záloga) a jogalkotói szándék megismeréséhez és a jogszabály értelmezéséhez kívánnak járulni. A két kerekasztal beszélgetés (A törvény alkotói; A törvény alkalmazói) szerkesztett anyagának közreadása pedig a részt vevők visszaemlékezései, gyakorlati tapasztalatai, véleményei megfogalmazásával a szociális jogalkotás és joggyakorlat mindennapi kihívásainak fontos dokumentuma.

 

A kötet ITT elérhető

Scroll to Top