Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Nyitrai Imre: A nappali ellátások jövőképe – a szociális szolgáltatások lehetséges innovációja

Rövid írásomban a nappali ellátások jelenlegi meghatározottságainak alapjait próbálom körbejárni, elsősorban a szabályozásban rejlő „eleve elrendeltségek” oldaláról. Bemutatom a korai (1993-as) és hatályos (2021-es) szabályozás főbb sajátosságait. Fontos kérdésként tekintek arra, hogy „ellátásként” vagy „szolgáltatásként” definiáljuk-e a nappali intézmények által nyújtott segítő tevékenységet, ez ugyanis jelentős szemléleti eltéréseket hozhat magával. Ezt követően működési sajátosságok alapján fogalmazok meg kérdéseket, amelyek alátámaszthatják a tanulmány végén vázolt innovációs, továbblépési lehetőségeket.

Scroll to Top