Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztésének támogatása 2022

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére

a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

„Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztésének támogatása 2022” (NEVHÁLÓ2022) címmel

(szakmai program megvalósítása)

A pályázat meghirdetésének napja: 2022. január 12.

A pályázat hivatkozási száma:
NEVHÁLÓ2022

A pályázat kirója:
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban SZIN)

A pályázat célja
A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a nevelőszülői családok gondozási tevékenységéhez és a különleges szükségletű, a speciális szükségletű és kettős szükségletű gyermekek ellátását fejlesztő eszközök beszerzéséhez két különböző komponens keretében.

A KOMPONENS

Az A komponens keretében az alábbi terület fejlesztéseit, szolgáltatásait kívánjuk támogatni:

Nevelőszülői hálózatok, ezen belül a különleges szükségletű, a speciális szükségletű és kettős szükségletű gyermekek gondozását biztosító nevelőszülői családok gondozási és fejlesztő tevékenységéhez kapcsolódó eszközeinek/segédeszközeinek megújítását, bővítését a gyermekek szükségleteinek megfelelő ellátás fejlesztése érdekében.
B KOMPONENS

A B komponens keretében az alábbi terület fejlesztéseit, szolgáltatásait kívánjuk támogatni:

Nevelőszülői hálózatok, ezen belül a nevelőszülői családok gondozási tevékenységéhez kapcsolódó háztartási nagygépeinek cseréjét, bővítését a gyermekek megfelelő ellátásának biztosítása érdekében.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma
Pályázatot nyújthatnak be a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezett nevelőszülői hálózatot működtető szolgáltatók (fenntartói támogatói nyilatkozattal). Amennyiben a szolgáltató nem önálló jogi személy akkor a Fenntartója.

A pályázó szervezet alapító / létesítő dokumentumában nevesítetten szerepelnie kell a nevelőszülői ellátás mint szakfeladat
Szolgáltatónként egy pályázat nyújtható be. Amennyiben a Fenntartó több olyan szolgáltatót is fenntart, amely nem önálló jogi személy, akkor a Fenntartó több pályázatot is benyújthat, azaz a Fenntartónak így szolgáltatónként kell pályáznia

FONTOS! A két komponensre KÜLÖN pályázatot kell benyújtani a fentiek alapján. NEM kötelező mindkét komponensre pályázni.

Támogatható programok, támogatás mértéke
Mindkét komponens keretében a célhoz kapcsolódó eszközbeszerzés támogatható, mint kötelezően választható, önálló tevékenység.

A fentieken kívül egyéb tevékenység, program nem választható és tervezhető.

A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló teljes keretösszeg 265 744 390 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a SZIN között létrejött támogatói okirat biztosít.

Az A komponens esetén felosztható keretösszeg: 143.000.000 Ft

A B komponens esetén felosztható keretösszeg: 122 744 390 Ft

Forrás megnevezése: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/19/12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat, 45. Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása részfeladat. ÁHT: 385595

A Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentum tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

A pályázat megvalósítási időszaka
2022. április 1. – 2023. március 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Jelen konstrukcióra pályázatot a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az SZIN-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a – a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

Javasoljuk, hogy a pályázat megírásának megkezdése előtt a regisztrációs nyilatkozatot töltse le és küldje el hozzánk postai úton!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a Felhasználói Kézikönyvben olvashat, amelyet linkre kattintva vagy a rendszer főoldalán is megtalál. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az SZIN-hez (SZIN KFt, 1142 Budapest, Ungvár utca 64-66., a borítékra írják rá, hogy NEVHÁLÓ2022) a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

 

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2022. február 28.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.

E-mail: nevhalo2022@’ + ‘szinkft.hu’); document.write(” + emailE + ” )

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nfszk.hu és a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

 

Forrás: https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/nevhalo2022

Scroll to Top