Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Módosuló és új jogszabályok

Szociális ágazati hír

A Magyar Közlöny 2020. évi 282. számában egy sor ágazatot érintő jogszabály látott napvilágot. A közlönyszámban az alábbbi rendeletek és törvénymódosítások érhetőek el:

 

610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről.

  • A korábban megszűntetett  Nemzeti Család és Szociálpolitikai intézet Nmezeti Szociálpolitikai Intézet néven, 2021. január 1-vel történő újbóli megalakítás

2020. évi CXLVII. törvény egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról.

  • Érintettek:

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

 

612/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

  • Módosításban érintett jogszabályok:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

 

MK_20_282

Letöltés

Véleményt várunk

Az ágazati irányítástól érkező egyeztetésre kínált tervezetek, valamint szakmai szervezetek vitára bocsájtott anyagai

Események

Közelgő eseményeink

Hírlevél

Módszertani Központunk két heti rendszerességgel megjelenő digitális hírlevele. Régebbi lapszámokat a hírlevél archívum almenüre kattintva érhetik el olvasóink.

Jogos

Végrehajtási sorvezetők, jogszabály- magyarázatok, aktualitások a szociális jogalkotás mindennapjaiból.

Scroll to Top