Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Módosuló és új jogszabályok

A Magyar Közlöny 2020. évi 282. számában egy sor ágazatot érintő jogszabály látott napvilágot. A közlönyszámban az alábbbi rendeletek és törvénymódosítások érhetőek el:

 

610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről.

  • A korábban megszűntetett  Nemzeti Család és Szociálpolitikai intézet Nmezeti Szociálpolitikai Intézet néven, 2021. január 1-vel történő újbóli megalakítás

2020. évi CXLVII. törvény egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról.

  • Érintettek:

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

 

612/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

  • Módosításban érintett jogszabályok:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

 

MK_20_282

Letöltés

Scroll to Top