Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Kovács Csaba, Komán Gabriella Edit: „Nem a diagnózishoz kell közelítenünk, hanem az emberhez”

Az alábbi tanulmányban mutatjuk be a Félúton Alapítvány által működtetett szenvedély- és pszichiátriai betegek szociális intézményeinek létrejöttét befolyásoló társadalmi és szakmai körülményeket, továbbá annak szakmai indokoltságát, hogy a felmerült ellátási igényekre történő válaszadásként, miért az integrált, komplex ellátási rendszert alakítottuk ki. A szakmai anyagban kitérünk a „Felépülés-központú” szakmai elv alkalmazására és a nyújtott szolgáltatások közötti szükséglet szerinti átjárhatóságára.
Az intézményeink szakmai működését a nappali ellátások fókuszából világítjuk meg, mutatva azok kapcsolódását az átmeneti (bennlakásos) ellátásokhoz, a közösségi-, és az alacsonyküszöbű szolgáltatásokhoz, valamint az ún. eltereléshez.
Fontosnak tartjuk annak bemutatását is, hogy a szociális ellátásainkat milyen támogató szakmai tevékenységekkel egészítjük ki és szót ejtünk a pandémiás időszak által generált változásokról, azok nehézségeiről, illetve pozitív, előre mutató hatásairól.

Scroll to Top