Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Horváth Dániel: Nappali ellátások a számok tükrében

Jelen írás arra törekszik, hogy bemutassa az Olvasó számára, hogy hogyan alakult a szociális alapszolgáltatások keretében működő nappali ellátásokhoz kapcsolódó legfontosabb mutatók 2000-től napjainkig. A tanulmány bemutatja a férőhelyek számának alakulását az idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása esetében, 2014-től pedig részletesen elemzi a szolgáltatások adatait fenntartói szinten is. A Szolgáltatói Nyilvántartás ettől az időponttól rendelkezik megfelelően tisztított adatbázissal, tekintettel arra, hogy a Kormányhivatalok, mint engedélyező hatóság végrehajtotta az adattisztítást. Az elemzés 2014-es évet hasonlítja össze a 2022-es adatokkal, részletesen bemutatja 2008-tól a nappali ellátások finanszírozásának alakulását, különös tekintettel a hajléktalanok nappali ellátására, ahol a vizsgált időszakban többször módosításra került a finanszírozási elv. A tanulmány foglalkozik az új fenntartó megjelenésével, amely a fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek nappali ellátása tekintetében hoz alapvető változást a szolgáltatások működtetése kapcsán.

Scroll to Top