Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

Megjelent a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című (TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú) felhívás.

 

A felhívás keretében egy sor egészségügyi szolgáltatás fejlesztésének támogatásán túl, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások fejlesztésére is mód nyílik:

D) A Felhívás 13.1. pontjában nevesített szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:

D1) Infrastruktúra fejlesztés, beleértve:

d1) már működő ellátások fejlesztését (kivéve: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén)

d2) férőhelyek bővítését (kivéve: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén),

d3) új szolgáltatások létrehozását (kivéve: idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén),

d4) főzőkonyha, tálaló vagy melegítő konyha fejlesztését.

A d1) – d3) alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható:

1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),

2) átalakítás,

3) bővítés,

4) új épület építése,

5) ingatlankiváltás,

6) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás.

7) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöldfelület) kialakítása, átalakítása, felújítása (beleértve kerítés építését, felújítását).

A d4) alpontban megnevezett tevékenység keretében támogatható:

1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),

2) átalakítás,

3) bővítés,

4) indokolt esetben új építés.

Családok átmeneti otthona esetén krízisközpont, félutasház-szolgáltatás és titkos menedékház fejlesztése nem támogatott.

D2) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható:

d1) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT infrastruktúrához kapcsolódó eszközöket is),

d2) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,

d3) járműbeszerzés.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén csak a meglévő eszközpark fejlesztése támogatható.

TOP_Plusz-3.3.2-21_Felhívás

Letöltés

Scroll to Top