Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Ghyczy Gellért: Az egyik első generációs szolgáltatás a hajléktalanok nappali melegedője

Az írás a nappali melegedők rendszerváltástól napjainkig húzódó történetét taglalja, összegyűjtve a szolgáltatásra vonatkozó jogszabályváltozásokat, főbb statisztikai adatokat, valamint a szolgáltatást meghatározó legfontosabb eseményeket. Bemutatja a leggyakrabban működtetett szolgáltatási elemeket, idéz néhány kibővített feladatkörrel működtetett szolgáltatót, és elemzi a szolgáltatás megújítására készült szakmai, stratégiai elképzeléseket.

Scroll to Top