Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI SZABÁLYZÓ DOKUMENTUMAI

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. augusztus 22.-i nappal közzétette a család- és gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatos módosított szakmai szabályozó dokumentumokat. A leírások a segítő munka folyamataira, jelzőrendszer működésére, ezen belül kiemelten a gyermek bántalmazásának felismerésére és kezelésére irányulnak, ezeken a területeken adnak iránymutatást.
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások szakmai szabályzó dokumentumai
A Belügyminisztérium 2024. március 7. nappal közzétette a család- és gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatos módosított szakmai szabályozó dokumentumokat.

A leírások a segítő munka folyamataira, jelzőrendszer működésére, ezen belül kiemelten a gyermek bántalmazásának felismerésére és kezelésére irányulnak, ezeken a területeken adnak iránymutatást.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltatás nyújtásának szakmai módszereit a miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzéteszi. A szabályozó dokumentumok a család-és gyermekjóléti szolgálatok és központok feladatellátáshoz kapcsolódóan készültek, melyek betartása kötelező és számon kérhető.
A jelen módosítás két dokumentumot érintett (mindkettő 2024. március 15-én lép hatályba), „a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól szóló módszertani útmutató”, valamint „a protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól” című protokoll került átdolgozásra.

A dokumentumok elérhetőek Tudástárunkban!

Scroll to Top