Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

A Vezetéstudomány Keresztyén Gyakorlata és Keresztény Értékrendű Vezető szakirányú továbbképzés

Kedves Munkatársak!

Figyelmükbe ajánljuk a Pünkösdi Teológiai Főiskola ősszel induló Vezetéstudomány Keresztyén Gyakorlata és Keresztény Értékrendű Vezető szakirányú továbbképzését, melyet az alábbi linken ismerhetnek meg. Jelentkezési határidő: augusztus 21.
https://ptf.hu/kepzes/vezetestudomany/
https://ptf.hu/kepzes/kereszteny-ertekrendu-vezeto/
A vezetőképzésen történő részvétel költségtérítésének összegét pozitív elbírálás esetén a módszertan 2/3 részben fedezi, támogatja 5 résztvevő erejéig az alábbi feltételekkel:
A megpályázható ösztöndíj maximális mértéke 160 000 Ft/ félév.
Az 1/3 rész saját erőt a jelentkező hallgató a Magyarországi Baptista Egyház (MBE) számára fizeti be, párhuzamosan a Főiskola képzésére történő jelentkezésével. Amennyiben a jelentkező felvételre és az ösztöndíj támogatás megítélésre kerül, az MBE a teljes féléves összeget egyben fizeti be a támogatott képzésre a Főiskola számlájára, a leendő hallgatóval pedig tanulmányi szerződést köt.
A második félévben a teljes támogatás összegének feltétele a legalább jó minősítésű első féléves tanulmányi eredmény. Alacsonyabb minősítés esetén a féléves támogatás felét, 80 000 Ft-ot tesz hozzá a képzés költségeihez a módszertan, tehát az önerő lesz 160 000 Ft.
A hallgató más ösztöndíjban, a féléves költségtérítést kiváltó támogatásban nem részesülhet.
Az ösztöndíj támogatás iránti kérelmet a modszertan@baptist.hu címre kell benyújtani július 31 éjfélig.

A támogatásban részesülhetnek:
– a szociális területen a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerint vezetőképzésre kötelezettek
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakmai munkakörben dolgozó és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek
– akik a baptista szociális segítő szervezetek körében, érdekében vezető tevékenységet végeznek szakmai, gazdasági területen

A támogatási kérelemben kérjük a következő dokumentumok megküldését:
szakmai önéletrajz, motiváció bemutatása
Budapest, 2022. július

Scroll to Top