Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

A demenciával élő személyek speciális ellátásának minőségi követelményei

A 26 órás szakmai tanfolyamot mindazon szakembereknek kínáljuk, akiknek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszerben megvalósuló segítő tevékenysége részben vagy egészben a demenciával élő személyek számára biztosított támogatáshoz kapcsolódik. Képzésünket ajánljuk továbbá olyan szakembereknek is, akik közvetlenül nem vesznek részt a demenciával élő személyek ellátásában, ugyanakkor a témát érintően jelenlévő, egyre nyilvánvalóbb és súlyosbodó társadalmi probléma okán, esetleg saját környezetében jelentkező érintettség miatt, különös figyelemmel fordulnak a demencia betegségcsoport megismerése felé, és fejleszteni kívánják tudásukat a demenciával élő személyek emberi méltóságának megőrzését biztosító támogató környezet kialakításával kapcsolatban.
A képzést két kiváló, a szociális területen, különösen az idősek, demenciával élő személyek ápolása, gondozása terén évtizedes tapasztalattal rendelkező oktató tartja:
Kárándi Erzsébet és Tóth Teodóra

Scroll to Top