Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

Szociális ágazati hír

A Magyar Közlöny 2021. évi 31. számában megjelent a  egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról szóló 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet.

 

Módosításban érintett jogszabályok:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

2. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

4. A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet

 

A rendelet a Ptk. alapján egyedülállónak minősülő személyek örökbefogadó szülővé válásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet szerint az örökbe fogadni szándékozó személy nyilatkozik a vele egy háztartásban élő személyekről, a velük fennálló kapcsolatról, és arról, hogy betegsége, akadályoztatása esetén van-e olyan személy, aki a gyermeket átmeneti jelleggel gondozza.

Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának megállapítására tett javaslatot, és a gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatával egyetért, az iratokat a javaslatával együtt, a kijelölt gyámhivatal útján megküldi a családpolitikáért felelős miniszternek, nem ért egyet, alkalmatlanságot megállapító döntést hoz.

A gyámhivatal akkor állapíthatja meg az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, ha ahhoz a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárult.

Ha az egyedül álló örökbe fogadni szándékozó személy a körülményei tekintetében nem a valóságnak megfelelő információkat szolgáltatott, 3 évre kizárható az örökbefogadási folyamatból.

 

A rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.

MK_21_031

Letöltés

Véleményt várunk

Az ágazati irányítástól érkező egyeztetésre kínált tervezetek, valamint szakmai szervezetek vitára bocsájtott anyagai

Hírlevél

Módszertani Központunk két heti rendszerességgel megjelenő digitális hírlevele. Régebbi lapszámokat a hírlevél archívum almenüre kattintva érhetik el olvasóink.

Jogos

Végrehajtási sorvezetők, jogszabály- magyarázatok, aktualitások a szociális jogalkotás mindennapjaiból.

Scroll to Top