Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

A Kormány az elemi rehabilitációs szolgáltatással összefüggő módszertani feladatok ellátására, a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás pályázati úton történő támogatásával és a szolgáltatásnyújtás koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Fot. 21/B. §-a szerinti nyilvántartást vezető szervként a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: módszertani központ) jelöli ki. Az állam a módszertani központ feladatainak ellátásához a központi költségvetésből támogatást biztosít.

A rendelet leírja a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás igénybevételének feltételeit, az elemi rehabilitációs szolgáltatás tartalmát, általános, személyi és tárgyi feltételeit, a támogatás szabályait, a módszertani feladatellátás szabályait.

Hatályos: 2021. január 1.

MK_20_244

Letöltés

Scroll to Top