Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet

Az emberi erőforrások minisztere 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelete az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról.

A jogszabály a tanyagondnoki és falugondnoki képzések átalakításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

MK_20_278

Letöltés

Scroll to Top