Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

2021. évi LXXIX. törvény 

Megjelent a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény.

Módosuló jogszabályok (alcímek)

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

3. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

4. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény

5. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

6. A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény

7. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

8. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

9. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

10. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

11. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

MK_21_118
Letöltés

Scroll to Top