Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

10/2021. (I. 20.) Korm. rendelet

Megjelent az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 10/2021. (I. 20.) Korm. rendelet.

Módosításban érintett jogszabályok:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet.

Fontosabb változások:

A módosítás kiegészíti a Gyer-t II. Fejezete a 10. §-t megelőzően a következő 9/A. §-sal és az „Gyámhatósági vélemény az elítélt kiskorú gyermekének védelmében” alcímmel, valamint új rendelkezések lépnek életbe a kapcsolattartás egyes szabályiban, szabálykiegészítések kerültek be a nevelőszülői ellátás folyamatos biztosítása kapcsán.

MK_21_010

Letöltés

Scroll to Top