Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény
Szolgálat a szolgáltatásban

A Magyarországi Baptista Egyház elismerései a szociális segítő munkában végzett kiemelkedő és áldozatos tevékenységért

Felhívás!
Szociális elismerések adományozása 2020.

2019 díjjazottjai

A Magyarországi Baptista Egyház Elnökségének javaslata alapján odaítélésre kerültek a “Szolgálat a szolgáltatásban” és a “Szolgáltat a Társadalomban”  elismerési kategóriák 2019. évi díjai. 2019. november 12-én a szociális munka napján, a Wesselényi utcai Baptista Imaházban megrendezésre került ünnepség keretében Papp János a Magyarországi Baptista Egyház elnöke és Serafin József a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény Szociális Módszertani Központjának vezetője nyújtotta át az elismeréseket az ez évi díjazottaknak.   

Balogh Lajos- plakettben részesült: 

Báthori Istvánné

 

Ottília 33. éve dolgozik az Emmaus Idősek Otthonában,  gondozó munkakörben. . Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte és végzi a mai napig. 2018-ban nyugdíjba ment, ám a nyugdíj mellett is dolgozik. Kedves, alázatos személyiség, akinél a kiégés jelei ennyi év után sem mutatkoznak. Nagyon szereti az időseket, mindig megtalálja velük a közös hangot. Könnyen teremt kapcsolatot mind az ellátottakkal, mind azok hozzátartozóival. Munkatársaival közvetlen, segítőkész, barátságos. Több évtizedes szakmai tapasztalatát türelmesen és hitelesen adja át az új munkatársaknak. Munkájában és magánéletében is fontos szerepet játszik Istenbe vetett hite. Szabadidejét családjának szenteli, gyermekei és öt unkája teszi szebbé mindennapjait.

Büki Gábor

Gábor 25 éve dolgozik az Életminőség- fejlesztő Szolgáltatások Intézményében, kezdetben ápolási, gondozási feladatokat végzett súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekeknél, majd 2000-től a fogyatékosok gondozóházában nevelői, pedagógiai munkája mellett kiváló lelkigondozó is. Egyéni esetkezelései során ragyogó érzékkel találja meg az utat a szigor szküllája és az engedékenység kharübdisze között, szeretetteljes támogatást biztosítva. Mindezeket a feladatokat ellátottjaink megelégedésére teszi, akik körében nagy népszerűségnek örvend. A teológiai főiskola elvégzése után lelkipásztori tevékenysége mellett intézményünk ellátottjainak lelki életét is figyelemmel kíséri, a rendkívül hangulatos hetenkénti focimérkőzések mellett. Kollégái bizalommal fordulnak hozzá, elismerve szókimondó, szigorú véleményét. Gábor egyenes jellemű, megbízható munkatárs, lelkipásztor.

Baranyai Csaba

Csaba 2015 óta a kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató Központ terápiás munkatársa. Emellett a kezdetek óta részt vesz az élelmiszermentésben. A szállítást és a kiosztást a helyi munkatársak végzik, Csaba akár Kiskőrösön, akár Hódmezővásárhelyen szívesen segíti a munkát. Ezen kívül az ő feladata a munkatársak felkészítése és segítése, és szinte erőn felül koordinálja és fogja össze az elszámolást, amelynek szigorú szabályai vannak. Napi teendői mellett évek óta precízen vezeti az adminisztrációt. Ez a kiosztó lapok összesítéséről, ellenőrzéséről, az elektronikus rendszer napra kész vezetéséről, a fotódokumentáció elkészítéséről és továbbításáról szól. Csaba 2015 és 2019 között közel 600 000 kg élelmiszer mentésében vállalt aktív szerepet. Szervezetünk a Magyar Élelmiszerbak Egyesület ellenőrzésein mindig probléma nélkül megfelelt, ami nagymértékben Csabának köszönhető.

Beharka Pál- plakettben részesült:  

Szomor Imre

Szomor Imre 1998 óta a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet elöljárója, 2002 óta a gyülekezet gazdasági vezetője. 1998 óta a gyülekezet tagjai által létrehozott Rákoscsabai Béthel Alapítvány képviselője, 2013 óta a Virágoskert Értelmi Sérültek Átmeneti és Napközi Otthon Fenntartói csoportjának tagja. Imre vezetésével valósult meg többek között a Meleg étel a hidegen hajléktalan étkeztetési program, az Eleki Gyermekotthon, majd lakóotthon család nélkül élő gyermekeinek anyagi és lelki támogatása, az Árvízkárosult családok lakásainak helyreállítását támogató program, a Kárpátaljai tűzifa-program és a Fogyatékkal élők táboroztatását végző program. Imre nemcsak vezetőként és adományozóként, de szükség szerint fizikai munka végzőjeként is támogatja a rászorultakat.

Közismert tény, hogy testvérünk személyes vagyonából is áldoz a rászorulók támogatására. Rendszeresen lakást bérel hajléktalan embereknek, akiket személyes odafigyeléssel támogat a reintegrációban. Állami nevelésből kikerült fiatal házaspárok lakásvásárlását is támogatta.

Szomor Imre a Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben és intézményeiben valamint Rákosmente civil és önkormányzati testületeiben is megbecsült, hitvalló keresztyén. Személyes példaadása inspiráló a következő generáció számára.

Szeretettel gratulálunk minden díjazottnak! 

Scroll to Top