Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény
Szolgálat a szolgáltatásban

A Magyarországi Baptista Egyház elismerései a szociális segítő munkában végzett kiemelkedő és áldozatos tevékenységért

2020. évi díjak átadása

2021. június 5-én, egyházunk országos közgyűlésén Tahiban, a szociális módszertani központ közreműködésével, Papp János és Mészáros Kornél ünnepélyes keretek között átadta a tavaly odaítélt legrangosabb szociális díjakat. 2020-ban a díjról döntő kuratóriumok Huszár Gézát Balogh Lajos-díjban, Rottmayer Jenőt Beharka Pál-díjban részesítették sok-sok éves áldozatkész szociális szolgálatukért, ám a járványhelyzet miatt a díjkiosztó elmaradt. A szombati ünnepi pillanatok során az egyházfői kézfogások, az oklevél és a plakett mellett Opauszki György, szociális szaktitkár olvasta fel a laudációkat, Serafin József, a módszertani központ vezetője pedig Orsós György autista művész egy-egy grafikáját nyújtotta át az ünnepelteknek. Örültünk a díjazottak meghatott szavainak, de tudjuk, hogy mindez csak halvány előképe annak az ünnepnek, amikor az Atya által ígért mennyei koronát majd elnyerik.

 

Huszár Géza

Huszár Géza úttörő személyiség, önzetlen, elhivatott munkájával jelentős részt vállalt a legújabb kori magyarországi szociális munka megteremtésében. Részt vett a Menedék szociális és gyermekjóléti intézményeinek létrehozásában, munkája révén létrejött a kiskunmajsai Menedékváros.

„…Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok…, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is, velem tettétek meg.” – mondja Jézus Máté evangéliumában. Ez volt az az Ige, amit olvasva, Géza 1986-ban úgy döntött, hogy végleg otthagyja pedagógusi állását, és csak a rászorulókkal foglalkozik.

Huszár Géza a kezdetektől, már pedagógusként is, aktív szerepet vállalt a kallódó ifjúság mentésében. Például osztályfőnökként megkereste a csavargó diákjait, majd otthonába fogadta. Gyülekezeti segítséget szervezett egy várandós, otthonról elzavart lánynak, aki így nem adta intézetbe gyermekét. Szervezett formában legelőször 1984-ben a budafoki baptista imaházban induló és mai napig is működő Teaklub volt az a hely, ahol az utcáról betért, céltalan fiatalok zsíroskenyér és tea mellett beszélgethettek, pingpongozhattak, különböző koncerteken, programokon vehettek részt úgy, hogy minden héten szólt az örömhír is. Géza évtizedeken át ennek vezetője, motorja volt. A további új lehetőségek megvalósításában korszakalkotó ötletekkel, aktív és kemény fizikai munkával vállalt szerepet, úgy, hogy sem jogszabályi háttér, sem gyakorlati példák, megoldások nem álltak rendelkezésre.

Mindig harcolt az elesettekért. Ha kellett, bíróságra ment, vagy dolgozni a rászorulóval, óvodába, iskolába az igazgatóhoz az anyukákkal, költöztetett, embereket szöktetett és számtalan más dolgot tett, éppen mire volt szükség. Mindig fontosnak tartotta, hogy Krisztus szeretetével, irgalmasságával segítsen és megismertesse a szabadulás útját. A rászorulók között élve, saját életpéldájával mutatott utat és lehetőséget a teljes életre. Hosszú évtizedekre visszanyúló, és mai napig aktív szolgálata nyomán számtalan ember jutott új életre, és lett tevékeny gyülekezeti tag, valamint hasznos tagja a társadalomnak.

 

Rottmayer Jenő

Rottmayer Jenő gyógypedagógus, a Budapest József utcai Baptista Gyülekezet avatott diakónusa, több évtizedes önkéntes felelősségvállalással szolgál a rászorulók, a nehéz anyagi helyzetű emberek felé gyülekezeten belül és azon kívül is.

2003-tól vezetője a szociális bizottságnak, akik a gyülekezethez kötődő személyek közösségi támogatásával foglalkoznak. Aktívan bevonódik a nélkülözők élethelyzetének megismerésébe, ennek alapján gyakorlatias javaslatot tesz anyagi támogatásra, vagy más jellegű törődésre. Önkéntes szolgáló csoportot szervez, alkalmi megmozdulásokat, látogatásokat, utaztatásokat stb. kezdeményez, mindezekben elől jár, és aktívan részt vesz. Akkor is szolgál, ha nincsenek ehhez társai.

Nem ódzkodik a betegektől, közösséget vállal a gyülekezetet látogató hajléktalanokkal, számukra évek óta heti rendszerességgel élelmiszerosztást végez. Az ehhez beszerzett élelmiszer átadását, átvételét, szállítását hűséges kitartással, saját erejét nem kímélve végzi. Az átnyújtott adományok mellé jár egy jó szó, egy törődő, bátorító, vagy helyreállást munkáló megjegyzés, üzenet. A beteglátogatásban, nehéz sorsúakkal való törődésben mindig derűvel, jó kedéllyel, bátorítással van jelen, előrébb sorolja mások támogatását a saját kényelménél.

Hite engedelmes cselekedetekben gyümölcsözik. Ő a gyülekezet szociális lelkiismerete, ugyanakkor érzékenysége józan megfontolással is párosul. Mindig igyekszik teljes komplexitásában kezelni az adott személy élethelyzetét.

Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed.” (Ézsaiás 60,1) Isten elhívó, megerősítő szavára ma is támaszkodik. Idősödő kora, romló egészségi állapota, sőt egy nemrég átélt súlyos, személyes veszteség sem tántorította el elhivatottságától.

 

2021. évi felhívás

2020 díjazottai

Huszár Géza a Menedék Alapítvány egyik alapítója, első főidős munkatársa. Úttörő személyiség, önzetlen, elhivatott munkájával jelentős részt vállalt a magyarországi szociális munka megteremtésében. Részt vett a Menedék szociális és gyermekvédelmi intézményeinek létrehozásában, munkája révén létrejött a kiskunmajsai Menedékváros. Mindig harcolt az elesettek érdekében, fontosnak tartotta, hogy Krisztus szeretetével, irgalmasságával segítsen és megismertesse a szabadulás útját. A rászorulók között élve saját életpéldájával mutatott utat és lehetőséget a teljes életre.

 

Rottmayer Jenő testvér a József utcai gyülekezet diakónusa évtizedek óta. Nem csak államilag elismert gyógypedagógus, de buzgó hívő ember, imában, bizonyságtételben és a hétköznapokban is. Megbízása, de azon túl is ajándéka a befogadás, a gondoskodás, anyagilag és szellemileg egyaránt.

 

Bácsi Annamária szakmai tudása, leleményessége, szervezőkészsége példaértékű. A pécsi Xavér Utcai Idősek Otthona részlegvezetőjeként mindent megtesz az ellátottak környezetének otthonosabbá, élhetőbbé tételében. A lakók bevonásával kertet gondoz, szabadidős programot szervez. Minden közös programban részt vesz, szervezője, aktív résztvevője az ünnepi műsoroknak, az ünnepekre való készülődésnek. Munkáját lelkiismeretesen, fáradtságot nem ismerve végzi, energiája, lelkesedése kifogyhatatlan.

 

dr. Heidl Beáta 2013-tól meghatározó vezetője a Baptista Szeretetszolgálat intézményeinek. Az irányítása alá került intézmények működését átsegített krízishelyzeteken, kitartó munkával magas szintre emelte a szolgáltatások színvonalát. A helyi lehetőségekre, szükségletekre építve átgondolt fejlesztéseket végzett, végez folyamatosan is. Munkatársi csapatát éjjel – nappal elöljárva példaadóan vezeti.

 

 Lakatos Ildikót egész életében, munkájában, és küzdelmeiben Istenbe vetett hite erősítette. Ha volt is megpróbáltatás életében, jó kedvét, hitét, segítőkészségét mindig megőrizte. Szeretettel fordult mindenki felé. Csendes, békés, megértő és megbocsátó természete, rendkívüli hozzáállása a feladatokhoz mindenkinek erőt adott. A Filadelfia Integrált Szociális Intézmény dolgozói és ellátottai szeretettel emlékeznek vissza az együtt töltött időkre.

 

Molnár Tivadarné Marianna a Menedék Mamásotthon családgondozó munkatársa. Hosszú évtizedek óta tartó, mai napig aktív szolgálata nyomán emberek jutottak új életre. Kiváló munkatárs, fegyelmezett és vonzó személyiség, akit képmutatás nélküli kedvesség és cselekvő szeretet jellemez. Fontosnak tartja, hogy az aktuális kihívásoknak szakmailag is megfeleljen, de töretlenül elsődleges szempontnak tarja, hogy a Mamásotthonba kerülő családok megláthassák Krisztus szeretetét és lehetőségük legyen teljes életváltozásra.

 

Opauszki György a legrégebbi baptista szeretetház vezetője több mint két évtizede. Az intézmény irányítása alatt átgondolt stratégia mentén nagyon sokat fejlődött, új szolgáltatásokkal bővült, a szolgáltatások ellátási területe növekedett. Mindeközben a bentlakásos ellátás minősége is emelkedett. Hosszú távú vezetői munkája kreatív gondolkodása példa lehet az egész szociális szolgáltatói körben.

 

Vida Gabriella a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonának intézményvezető ápolója. Felelősséggel szervezi a három telephelyen élő 624 fő idős és mozgásfogyatékos személy gondozási, ápolási ellátását, felügyeli az intézményi orvosok, szakorvosok munkáját. Részt vesz a képzések, továbbképzések szervezésében, a gyakorlatot teljesítő hallgatók képzésében, vizsgáztatásában. Aktívan segíti az intézményvezető munkáját, távollétében a szakmai helyettesítését biztosítja. Nyugodt, mosolygós természetével, empatikus viselkedésével támogatást nyújt mind a munkatársak, mind a lakók számára, jó példával szolgálva mindenkinek.

 

Békés Barbara, a Sorsfordító Szolgáltató Központ munkatársaként, fiatal kora ellenére egy olyan új rendszer kialakításában, működtetésében, fenntartásában tevékenykedik nap, mint nap, ami 40 rászoruló ember mindennapjait teszi élhetőbbé. Szervezetünk támogatott lakhatás szolgáltatása, a kezdetektől építkezik Barbi szakmai tapasztalatára, elhivatottságára, hivatástudatára, ami az ellátottakon túlmenően valamennyi munkatársára kiterjed.

2019 díjazottai

A Magyarországi Baptista Egyház Elnökségének javaslata alapján odaítélésre kerültek a “Szolgálat a szolgáltatásban” és a “Szolgáltat a Társadalomban”  elismerési kategóriák 2019. évi díjai. 2019. november 12-én a szociális munka napján, a Wesselényi utcai Baptista Imaházban megrendezésre került ünnepség keretében Papp János a Magyarországi Baptista Egyház elnöke és Serafin József a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény Szociális Módszertani Központjának vezetője nyújtotta át az elismeréseket az ez évi díjazottaknak.   

Balogh Lajos- plakettben részesült: 

Báthori Istvánné

 

Ottília 33. éve dolgozik az Emmaus Idősek Otthonában,  gondozó munkakörben. . Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte és végzi a mai napig. 2018-ban nyugdíjba ment, ám a nyugdíj mellett is dolgozik. Kedves, alázatos személyiség, akinél a kiégés jelei ennyi év után sem mutatkoznak. Nagyon szereti az időseket, mindig megtalálja velük a közös hangot. Könnyen teremt kapcsolatot mind az ellátottakkal, mind azok hozzátartozóival. Munkatársaival közvetlen, segítőkész, barátságos. Több évtizedes szakmai tapasztalatát türelmesen és hitelesen adja át az új munkatársaknak. Munkájában és magánéletében is fontos szerepet játszik Istenbe vetett hite. Szabadidejét családjának szenteli, gyermekei és öt unkája teszi szebbé mindennapjait.

Büki Gábor

Gábor 25 éve dolgozik az Életminőség- fejlesztő Szolgáltatások Intézményében, kezdetben ápolási, gondozási feladatokat végzett súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekeknél, majd 2000-től a fogyatékosok gondozóházában nevelői, pedagógiai munkája mellett kiváló lelkigondozó is. Egyéni esetkezelései során ragyogó érzékkel találja meg az utat a szigor szküllája és az engedékenység kharübdisze között, szeretetteljes támogatást biztosítva. Mindezeket a feladatokat ellátottjaink megelégedésére teszi, akik körében nagy népszerűségnek örvend. A teológiai főiskola elvégzése után lelkipásztori tevékenysége mellett intézményünk ellátottjainak lelki életét is figyelemmel kíséri, a rendkívül hangulatos hetenkénti focimérkőzések mellett. Kollégái bizalommal fordulnak hozzá, elismerve szókimondó, szigorú véleményét. Gábor egyenes jellemű, megbízható munkatárs, lelkipásztor.

Baranyai Csaba

Csaba 2015 óta a kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató Központ terápiás munkatársa. Emellett a kezdetek óta részt vesz az élelmiszermentésben. A szállítást és a kiosztást a helyi munkatársak végzik, Csaba akár Kiskőrösön, akár Hódmezővásárhelyen szívesen segíti a munkát. Ezen kívül az ő feladata a munkatársak felkészítése és segítése, és szinte erőn felül koordinálja és fogja össze az elszámolást, amelynek szigorú szabályai vannak. Napi teendői mellett évek óta precízen vezeti az adminisztrációt. Ez a kiosztó lapok összesítéséről, ellenőrzéséről, az elektronikus rendszer napra kész vezetéséről, a fotódokumentáció elkészítéséről és továbbításáról szól. Csaba 2015 és 2019 között közel 600 000 kg élelmiszer mentésében vállalt aktív szerepet. Szervezetünk a Magyar Élelmiszerbak Egyesület ellenőrzésein mindig probléma nélkül megfelelt, ami nagymértékben Csabának köszönhető.

Beharka Pál- plakettben részesült:  

Szomor Imre

Szomor Imre 1998 óta a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet elöljárója, 2002 óta a gyülekezet gazdasági vezetője. 1998 óta a gyülekezet tagjai által létrehozott Rákoscsabai Béthel Alapítvány képviselője, 2013 óta a Virágoskert Értelmi Sérültek Átmeneti és Napközi Otthon Fenntartói csoportjának tagja. Imre vezetésével valósult meg többek között a Meleg étel a hidegen hajléktalan étkeztetési program, az Eleki Gyermekotthon, majd lakóotthon család nélkül élő gyermekeinek anyagi és lelki támogatása, az Árvízkárosult családok lakásainak helyreállítását támogató program, a Kárpátaljai tűzifa-program és a Fogyatékkal élők táboroztatását végző program. Imre nemcsak vezetőként és adományozóként, de szükség szerint fizikai munka végzőjeként is támogatja a rászorultakat.

Közismert tény, hogy testvérünk személyes vagyonából is áldoz a rászorulók támogatására. Rendszeresen lakást bérel hajléktalan embereknek, akiket személyes odafigyeléssel támogat a reintegrációban. Állami nevelésből kikerült fiatal házaspárok lakásvásárlását is támogatta.

Szomor Imre a Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben és intézményeiben valamint Rákosmente civil és önkormányzati testületeiben is megbecsült, hitvalló keresztyén. Személyes példaadása inspiráló a következő generáció számára.

Szeretettel gratulálunk minden díjazottnak! 

Scroll to Top