Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Gyulai Szociális Szolgáltató Központ, Gyula

Szociális étkeztetés

Fenntartó: Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Vezető: Fáskerti György

Elérhetőség:
•5700 Gyula Nürnbergi u. 10.
•06-70/930-49-21
faskerti.gyorgy@btesz.hu

Scroll to Top