Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Új Esély Háza, Gyula

Támogatott lakhatás – támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

Fenntartó: Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Vezető: Fáskerti György

Elérhetőség:
• 5700 Gyula Nürnbergi u. 10.
• 06-70/930-49-21
• faskerti.gyorgy@btesz.hu

Scroll to Top