Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Elesett Öregekért Szeretetotthon, Nemeskisfalud

Fogyatékos személyek ellátása – fogyatékos személyek bentlakásos ellátása

Fenntartó: Baptista Diakóniai Központ

Vezető: Varga Angelika

Elérhetőség:
• 8717 Nemeskisfalud Kis utca 15.
• 06-85/329-511, 06-85/322-242
eoal1998@gmail.com
elesettoregekert.extra.hu

Scroll to Top