Magyarországi Baptista Egyház

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Baptista Szeretetszolgálat Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye, Pécs

Támogatott lakhatás – támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

Fenntartó: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Vezető: Gyurok Ernő, Kreiczer Tímea

Elérhetőség:
• 7633 Pécs Endresz Gy. u. 21.
• 06-72/788-852
gyurok.erno@baptistasegely.hu, kreiczer.timea@baptistasegely.hu

Scroll to Top