Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Tudástár kategóriák: Szociálpolitika

Szociálpolitika leírása

Február harmadika munkacsoport – jelentés a hajléktalan emberek kérdőíves adatfelvételéről

A Budapesti Módszertani és Szociális Központ tette közzé azokat az adatokat, amelyeket 2021. 02.03.-án országos felmérésként gyűjtött össze hajléktalan emberek véleményéből.
A 23. alkalommal lebonyolított éves országos hajléktalan adatfelvétel egészen különleges körülmények között zajlott. Idén 1500, közterületen élő és 5200 hajléktalan szállón lakó ember válaszolt önkéntesen az országos adatfelvétel kérdéseire, amelynek témaköre a koronavírus helyzet ismerete volt.

FOGYATÉKOS EMBEREK A 21. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Bánfalvy Csaba több mint negyven éve oktat és kutat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon. Szakemberek generációi számára tette hozzáférhetővé a gyógypedagógiai szociológia eredményeit, mely diszciplína egyik legelismertebb hazai szaktekintélye. A Fogyatékos emberek a 21. századi Magyarországon című kötetet Bánfalvy Csaba tiszteletére adta ki az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány. “A kötet […]

Társadalmi egyenlőtlenségek szöveggyűjtemény

A feldolgozott irodalomban megtalálhatók többek között Pierre Bourdieu, Loic Wacquant, Iris Marion Young és Amartya Sen szövegei, valamint számos magyar társadalomtudós (Dupcsik Csaba, Köllő János és Virág Tünde), illetve tapasztalati szakértők (pl. nyugati országokban vendégmunkásként dolgozó kelet-európai nők és férfiak, valamint szakszervezeti aktivisták) írásai. Letöltés Forrás: http://www.kozeletiskolaja.hu/post/tarsadalmi-egyenlotlensegek-szoveggyujtemeny

A szociális ágazatban dolgozók munkakörülményei, járványkezelés, érdekérvényesítés

A kvantitatív kutatás a szociális ágazatban dolgozók véleményét mérte fel a munkakörülményeikről, jövedelmi helyzetről, járványkezelésről, érdekérvényesítésről. Forrás: https://www.researchgate.net/publication/349519530_A_szocialis_agazatban_dolgozok_munkakorulmenyei_jarvanykezeles_erdekervenyesites/link/6034ab764585158939c2801b/download Letöltés

A KSH 2018. évi Szociális Statisztikai Évkönyve

A kötet a gyermekek, idősek, speciális igényekkel rendelkezők, szociálisan rászorulók pénzbeli, természetbeni, intézményi ellátásairól, a társadalombiztosítási ellátásokról és az igazságszolgáltatásról informál. Részletes táblák segítik az idősoros és a területi összehasonlítást. A főbb mutatók változásait színes grafikonok, térképek teszik szemléletesebbé.

Scroll to Top