Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Tudástár kategóriák: Szociális alapszolgáltatások

Szociális alapszolgáltatások leírása

Minőségi megoldások a szociális ellátásban

Az alábbiakban a baptista jó gyakorlatok első – a jövőben várhatóan folyamatosan bővülő – gyűjteményét adjuk közre. A tematika súlypontja alapjaiban igazodik a projekt közvetlen célcsoportjához – a kiadvány gerincét a baptista idősotthonok jó gyakorlatai adják. Ugyanakkor helyet kaptak más profilú baptista szociális intézmények által beküldött gyakorlatok is. A különféle témájú és intézményi hátterű jó gyakorlatok jobb áttekintése érdekében első lépésként összeállítottunk egy standardizált adatlapot, amely lehetővé tette, hogy a szerzők ugyanazon általános szempontok alapján dolgozzanak. A kiadványba került 25 jó gyakorlatot végül a szociális, ill. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások célcsoportjai – idősek, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok, gyermekek – szerint rendeztük csokorba.

Szükségletfelmérés elvégzésére kijelölhető szakemberek névjegyzéke

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 110/B. § (2a) bekezdése alapján a Főigazgatóság által vezetett nyilvántartás, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, komplex szükségletfelmérés elvégzésére kijelölhető szakemberek névjegyzékét tartalmazza. HONLAP_SZAP_nyilvantartas_20190520

Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék

A szociálpolitikai szakértői tevékenység végzésének feltételeit az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII.13) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet 8. § (2) bekezdése alapján Budapest Főváros Kormányhivatala a szakértőkről vezetett nyilvántartását a Szociális Ágazati Portálon közhírré teszi. Letöltés További segédanyagok letölthetőek a következő linken: http://szocialisportal.hu/szocialis-szakertoi-nevjegyzek

Fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók részére készült útmutató.

Az útmutató a fejlesztő foglalkoztatást, mint szociális szolgáltatást biztosító szervezetek, intézmények számára került összeállításra, az egységes működés és jogalkalmazás biztosítása érdekében. Az Útmutató tartalmazza a tevékenység folytatására vonatkozó alapvető szabályokat, javasolt eljárásokat.

Scroll to Top