Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Tudástár kategóriák: Gyermekjólét–gyermekvédelem

Hasznos cikkek, tanulmányok, kutatások, módszertani útmutatók a gyermek- és ifjúságvédelem területéről.

Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék

A gyermekvédelmi szakértői tevékenység végzésének feltételeit az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII.13) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet 8. § (2) bekezdése alapján Budapest Főváros Kormányhivatala a szakértőkről vezetett nyilvántartását a Szociális Ágazati Portálon közhírré teszi.   Letöltés További segédanyagok letölthetőek az alábbi linken: http://szocialisportal.hu/orszagos-gyermekvedelmi-szakertoi-nevjegyzek    

A Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat működtetéséről szóló szakmai ajánlás

A szakmai ajánlás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának koordinációjával valósult meg az EFOP-1.9.4. kiemelt projekt család- és gyermekjóléti szolgáltatást támogató hálózatának aktív részvételével, szoros együttműködésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályával.

Scroll to Top