Fókuszban a segítő

„Sokszor láttam Istent munkálkodni az emberek életében”

Szirtes- Tankó Tünde interjúja

Folytatva a baptista fenntartású szociális intézményekben szolgáló hitéleti vezetők bemutatását, ezúttal Kiss Jánossal, a Benita hitéleti igazgatójával és szolgálatával ismerkedhetünk meg. A Benita Nevelőszülői Hálózatot 2013 tavaszán alapította a Debreceni Baptista Gyülekezet, azóta Magyarország egyik meghatározó nevelőszülői hálózatává nőtte ki magát: hét megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár) több mint 120 településen látnak el nevelőszülői otthont nyújtó ellátást.

 

Több évtizedes pedagógusi pálya után lettél hitéleti igazgató a nevelőszülői hálózatban és a gyülekezet által fenntartott iskolában. Mi motiválta nálad ezt a váltást?

2019. november 12-én hívott fel a Debreceni Baptista Gyülekezet lelkipásztora, hogy vállaljam el a gyülekezet által fenntartott intézmények hitéleti vezetését. Isten elé álltam, és már másnap egyértelmű vezetést kaptam az igéből. Nem volt könnyű döntés, mert 26 év pedagógusi pályán eltöltött évet kellett lezárnom, annak a kiépített útját elengednem. A hívás egyértelmű volt, Isten lelke pedig megerősített a teljes időben végzett szolgálatba való beállásba. Mindig a szívemen viseltem az árvák, elhagyott gyermekek sorsát. A püspökladányi gyülekezetplántálás szolgálatában, amely 20 évet ölel fel, sokat találkoztunk nehéz sorsú családokkal, akik életvezetési, vagy más nehézségek miatt nem tudták nevelni saját gyermekeiket. Több mint négy éven keresztül neveltünk egy elárvult testvérpárt, akik az iskolánkba kerültek, ahol tanítottam. Bár nem hivatásos nevelőszülőként végeztük ezt a szolgálatot, mégis testközelből tapasztalhattuk meg a nevelőszülőség szolgálatának terheit, nehézségeit, örömeit. Amikor elvállaltam a szolgálatot, úgy láttam, hogy Isten az eddigi életem során felkészített erre a feladatra.

Maradva az utolsó gondolatnál, melyek azok a múltbeli tapasztalataid, amelyek által Isten ebben a felkészülésben segítetett?

Messzebbről indulok, mert a kiindulópontnak a megtérésemet tekintem. Fiatalemberként a családból hozott mintákat követve éltem a mindennapjaimat, és nem nagyon foglalkoztam lelki dolgokkal. Ám szembekerültem egy fontos kérdéssel: miért is élek valójában? Az élet tényleg csak annyi, hogy „dolgozom, hogy enni tudjak, és eszek, hogy újra dolgozni tudjak”? Elkezdtem keresni saját létezésem értelmét. Sok zsákutcából kellett visszafordulnom a kutatás során, de a Bibliában megtaláltam a válaszokat. Később a negyedévszázados gyülekezetplántálói, lelkipásztori szolgálatom alatt sokszor láttam Istent munkálkodni az emberek életében. Csodálhattam, hogy összetört életek kapnak új értelmet, sérült, megromlott kapcsolatok gyógyulnak meg, erőtlen, megvetett embereknek áll helyre az önbizalmuk, függőségektől szabadulnak meg lecsúszott életek. Szolgálatom fontos célja, hogy rámutassak Jézus Krisztusra, aki meghalt a bűneink miatt a Golgota keresztjén, megváltotta az embert, feltámadásával legyőzve a halált, és aki ma is hívja az élet értelmét kutató embert.

A több évtizedes pedagógusi pályafutás – amely során általános iskolában és középiskolában is dolgoztam, testnevelést, földrajzot, etikát tanítottam, osztályfőnök voltam, igazgató, szaktanácsadó, sportkört vezettem és foglalkoztam a pedagógusok továbbképzésével – folyamatosan arra késztetett, hogy foglalkozzam az emberek személyiségfejlődésével, a lelki élet társadalmi vetületeivel, az oktatás és nevelés szerepével. Úgy látom, hogy a megváltozott társadalmi élet, a teljesítménykényszer, amely alatt a világ roskadozik, a családok szerepének változása sokszor negatívan hat gyermekeinkre. Célom, hogy az egészséges lelki fejlődést aktívan támogassam. Ezért magamat is továbbképeztem, lelkészi diplomát szereztem. 2010-ben beindítottam egy sportmissziót, ahol az általános iskolai köznevelési szakasz minden korosztályával foglalkozom. Az alkalmakon a keresztény erkölcsiség, a Biblia vezérfonalának segítségével tanítottam a gyerekeket a helyes életvezetés, konfliktus megoldás, egészségtudatos életmód, az együttműködés, közösségépítés folyamataira. Mindig igyekeztem a tanulóim számára elérhetővé válni. Az osztályfőnöki munkámat úgy terveztem, hogy beszélgető körök, filmklub segítségével a korosztályuknak megfelelő témák szóba kerülhessenek. Próbálom az ismert közösségi oldalakon építeni a kapcsolatot velük, és természetesen monitorozni az itt folytatott tevékenységüket. Elkötelezett vagyok az önképzés és az élethosszig tartó tanulás népszerűsítésében, és igyekszem ebben hiteles példát mutatni. Ezek a tapasztalatok mind segítenek az iskolában és a nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekek megértésében, a kapcsolatteremtésben és lelki segítésükben.

Milyen feladatai vannak a hitéleti igazgatónak a Benitánál?

Előttem Pető Albert végezte a lelkigondozói szolgálatot a Debreceni Baptista Gyülekezet lelkészeként. Maga a pozíció 2020. augusztus 1-től létezik. A megbízatásom elsősorban a fenntartó gyülekezet és a Magyarországi Baptista Egyház képviselete, amelynek során a baptista hitvallásnak megfelelően kell az intézményi életet hozzáigazítanom a biblikus értékrend gyakorlatához. Ezt a célt változatos eszközökkel próbáljuk elérni, az elmúlt időszakban a személyes kapcsolatok kiépítésén és elmélyítésén volt a hangsúly. Az iskolában és a nevelőszülői hálózatban végzett szolgálatban is azt tapasztalom, hogy az emberek éhesek Isten igéjére. Isten a szívemre helyezte, hogy minden hét elejére írjak egy aktuális, az évközi ünnepekhez, eseményekhez kötődő áhítatot, amit megosztunk a különböző felületeken (az intézményi honlapjainkon, Facebook oldalunkon), hogy az intézményekhez kötődő embereket elérjük Isten igéjével. Az iskolában külön a tanulóknak is készül áhitat, ők hétfő reggelenként ezzel kezdik a hetet. A Benita központjában hétfő reggel tartunk áhítatot az ott szolgáló munkatársakkal, az iskolában minden nap több csoportban szervezzük meg az alkalmakat, ahol az iskola minden dolgozójának lehetősége van részt venni. A Benitánál a szakmai értekezletek is áhítattal kezdődnek. Az iskola és a nevelőszülői hálózat munkatársainak személyes lelkigondozói beszélgetésekre is adunk lehetőséget.

A munkádat a koronavírus-járvány idején kezdted. A személyes kapcsolatok korlátozása mennyire gátolta a munkádat, a kezdeti terveid megvalósulását?

Isten kegyelméből a nehézségek csak kisebb mértékben akadályozták a lelki munkát. A Benita központjában a pandémia alatt is dolgoztunk. A dolgozókkal havonként, a szakmai értekezleteken találkoztunk, ahol áhítat is volt, és személyes beszélgetések alkalmával is végeztem lelkigondozást. A heti ige mindenkihez eljutott, többen reagáltak az üzenetekre. A korlátozások oldásával, a nyári szünetben egy tini tábort szerveztünk a hálózat gyermekeinek, ahol a téma: Értékes vagy! volt. Ez élménytábor volt, ahol sok játékkal, kirándulással szereztünk maradandó élményeket. Esténként filmklub, éneklés és Isten igéjének segítségével tartottunk lelki alkalmakat.

Milyen jövőbeli terveid, terveitek vannak?

Sok tervünk van. Bár 2021. szeptember elsejétől a Debreceni Baptista Gyülekezet lelkészeként szolgálok tovább, nem adom le a hitéleti szolgálatot az intézményekben. A Benitának van két üdülője, ahol a nyári táborozásokon kívül csendesnapokat szeretnénk szervezni nevelőszülők, munkatársak, iskolai szülők, és gyülekezeti tagok számára. A nyári táborozások során kialakult kapcsolatokat évközben is szeretnénk életben tartani, ekkor is szeretnénk találkozni a gyerekekkel. Ünnepek alkalmával népszerű keresztény előadókat hívunk meg, karácsonykor például Malek Andrea lesz a vendégünk. Isten ebben az időszakban számtalan kaput nyitott meg arra, hogy a gyülekezet az intézményein keresztül elérje az embereket az evangéliummal. Életem legfontosabb értelme és célja Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése. Családommal együtt szolgálunk, a feleségemmel és a gyermekeimmel, akik mind a négyen bemerítkezett, hitben járó fiatalok. Ott vannak velem a táborokban, a gyülekezeti szolgálatban. Fontos számomra, hogy nemcsak szóval, hanem hiteles életgyakorlattal is prédikáljon az életünk.

Névjegy:

Név: Kiss János

Családi állapot: nős, feleségével négy fiúgyermeket nevelnek

Végzettségei: földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, középiskolai testnevelő tanár, közoktatási vezető, okleveles teológus, szaktanácsadó testnevelés és sport szakterületen, mesterpedagógus

Legnagyobb szakmai sikerélménye: a testnevelésben, ahol tanítványaival országos szinten tudott eredményeket produkálni, és több száz pedagógust képezhetett a modern testnevelés tanítás szakmai programjának népszerűsítésének területén.

Isten szolgálatában: 20 év gyülekezetplántáló szolgálat (Püspökladányi Baptista Gyülekezet) után, 2016. decemberében avatták lelkipásztorrá. 2018. januárjában iktatták be a Berettyóújfalui Baptista Körzet lelkipásztori szolgálatába. A pásztori szolgálatot a pedagógusi munka mellett végezte. 2020. augusztusától a Debreceni Baptista Gyülekezet által fenntartott intézményekben hitéleti igazgató. Emellett 2021. szeptemberétől a Debreceni Baptista Gyülekezet lelkipásztora.

Személyes mottója: Keresztelő János egyik gondolata – „Neki növekednie kell, nekem pedig kissebbé lennem.”(Jn 3:30)

 

Scroll to Top