Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Kortalan zene

Festői környezetben, a Dunakanyarban, Verőcén, a Nyitott Kapu Baptista Gyülekezet alig egy hónapja átadott imaházában rendeztük meg immáron hagyományosnak számító ünnepünket. A Magyarországi Baptista Egyház Szociális Módszertani Központja ötödik éve rendezi meg az eseményt, ám az idei év különleges, hiszen a világjárvány második hulláma tombol. A szervezők ezért hibrid megoldáshoz folyamodtak: a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett ezúttal csak kis létszámú közönség lehetett jelen, azonban az alkalom online is követhető volt a Szociális Módszertani Központ honlapján.

A délután házigazdája munkatársunk Strausz Zsóka, aki a verőcei gyülekezetnek is tagja, bevezetőjében kitért a két világnap történetére. A Zene Világnapját 1975-től, míg az Idősek Világnapját 1991-től ünneplejük. Az ünnepi alkalmat Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára nyitotta meg. Főtitkár úr a 96. zsoltárt idézve kiemelte a testvériség fontosságát: bár a generációk egymás mellett élése nem mindig konfliktusmentes, de a testvéri összetartozás, a hit, a zene kapocs lehet a generációk között, a hit és a kor adta bölcsesség utat mutat a konfliktusokban. A generációk sajátosságai színesítik a közös együtt- és egymás mellett élést társadalmunkban, az összekötő kapocs pedig az Isten lelke.

A délután közreműködője a Trio Ritorno volt. A Dunakanyarból származó családi trió magasan képzett muzsikusokból áll, tagjai Váray Rita zongoraművész, Pintér Dávid hegedűművész, a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertmestere, és Váray Péter gordonka művész. A zenészek a nagyszülőktől az unokákig, generációkon átívelően foglalkoznak muzsikával. A kiváló ízléssel válogatott műsoruk első részében Bach, Sibelius Goltermann, Haydn műveinek egy- egy részlete hangzott el.

Alkalmunkon hagyomány, hogy nemcsak zenei, de tudományos előadással is készülünk a résztvevők számára. Ezúttal dr. Almási Tibor, a Baptista Teológiai Akadémia rektorának előadása hangzott el. Rektor úr a halál és a feltámadás bibliai megközelítésének fajsúlyos témájával foglalkozott. Bemutatta, hogy hogyan értelmezi a halál fogalmát a Biblia: háromféle értelemben jelenik meg, egyrészről fizikai, másrészről lelki, harmadrészről pedig az úgynevezett második halál formájában. Előadásában először a fizikai halál kérdéskörét járta körbe. A teremtéstörténet alapján felidézte, hogy a halál, a meghalás nem volt kezdetektől jelen, az csak a halhatatlannak teremtett ember bűnbeesését követően jelent meg. Az újszövetségi kor emberei úgy gondolták, hogy a halál a bűn következménye. A Szentírás szerint a Messiás uralma majd örökké fog tartani, tehát ő maga is örökké él, amit nehéz volt összeegyeztetni az Úr Jézus szavaival, aki többször szólt a haláláról. A Messiás nem halhat meg, aki meghal, az nem lehet a Messiás. Ezek a gondolatok a kortársak, a tanítványok számára is fejtörést okoztak. Jézus ugyanakkor nemcsak a haláláról beszélt, hanem a feltámadásáról is. Jézus vállalta mindannyiunk bűnéért a halált, és ez az áldozat tette lehetővé, hogy aki hisz benne, az üdvözül és örök életet kap ajándékba.

Az előadást újabb zenei blokk – Mendelssohn és Dohnányi darabok – követte, majd a program szeretetvendégséggel zárult. Reméljük, hogy az alkalom online közreadásával más érdeklődők számára is elérhetővé tudjuk tenni az elhangzottakat.

Scroll to Top