Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Szociális munka járvány idején

Az alábbiakban a www.tamogatoweb.hu  (Szocokos) cikkét közüljük szerkesztett formában.

 

Javaslatok a koronavírus terjedésének csökkentésére az egyes elláttási területeken:

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás specifikumai:

 • Az ügyintézéseket lehetőség szerint telefonon és elektronikusan végezzük.
 • Az ügyfélfogadásban előzetes időpont egyeztetést próbáljunk megvalósítani, ha ez nem lehetséges a kliensek az intézményen kívül várakozzanak, ne az intézményben – ez jelen pillanatban sztenderd eljárásrend minden lakossági szolgáltatás esetén az állami és azon kívüli szektorokban is!
 • Családlátogatásra csak indokolt esetben(súlyos veszélyeztetéssel összefüggő feladatellátás) kerüljön sor.
 • Térképezzük fel a feladatokat, az ehhez szükséges interakciókat, vizsgáljuk meg a kockázatokat. Legyen egyértelműen definiálva és kommunikálva, mely esetekben történik intézkedés és mely esetekben nem.
 • A halasztható feladatokat (pl. lejáró ügyiratokkal kapcsolatos ügyintézés támogatás) halasszuk el.
 • A feladatok tervezésénél az idős kollégákat vonjuk ki a fizikai kapcsolatot igénylő feladatokból, számoljunk azzal, hogy a kisgyermekes kollégák elérhetősége távollét miatt tartósan lecsökken.
 • Ha lehetőség van rá NE használjunk tömegközlekedést.
 • Az adománykezeléssel kapcsolatos feladatokat a minimális szintre szorítsuk vissza!

Potenciális problémaforrás, hogy a hatósági ügyekben a jogszabályok és protokollok határidőket állapítanak meg, ezek a járványhelyzettől függetlenek, kormányzati intézkedés ezek eltolására még nem született. Ennek ellenére javasolt a nem létfontosságú ügyekben, hogy mérlegeljük azok kivitelezésével járó kockázatokat és annak megfelelően döntsünk.

A krízishelyzetek kezelése jelen helyzetben sem halasztható el, ezt a szolgálat munkatársainak biztosítania kell, ez esetben a megfelelő óvintézkedéseket tegyük meg.

 

Házi segítségnyújtás

A szolgáltatás során a tevékenységek részben a kliens otthonában, részben viszont forgalmas közösségi terekben történnek, ez a fertőzés terjedésében magas kockázatúnak értékelhető.

 • A gondozási tevékenység kockázatelemzése történjen meg, a feladatok tekintetében itt is mérlegelendő, mely tevékenységek nélkülözhetetlenek a kliens személyi biztonsága érdekében, és késleltethető.
 • Bevásárlásban esetén célszerű tömbösíteni, a kliensek tájékoztatása mellett a tervezésben minél kevesebb beszerzési forrás alkalmazására célszerű törekedni.
 • Élelmiszer kategóriában előnyben érdemes részesíteni a csomagolt vagy jól tisztítható termékeket
 • Ha lehet, kerülni kell a készpénzes fizetést, a papír és fémpénzek felületén a vírus viszonylag hosszan (akár napokig) fertőzőképes maradhat.
 • Egyedül élő időseknél fontos, hogy a szükséges óvintézkedésekkel kapcsolatban alapos tájékoztatást kapjanak. A dolgozó védelmét szolgálja, ha ha ebbe aktívan bekapcsolódik. Lehetőség szerint a hozzátartozók tájékoztatása is történjen meg.
 • Legyen szoros kapcsolat a háziorvossal, ha az ellátottnál betegség tüneteit észleli a gondozó, azonnal jelezze. Mivel a gondozottak jelentős része magas kockázati csoportba tartozik és a gondozó más személyekre is átviheti a fertőzést, az orvostól kérni kell, hogy az egészségügyi ellátórendszerben biztosítsanak karantén-lehetőséget.
 • A gyógyszerkiváltás folyamata a veszélyhelyzet kihirdetése alatt egyszerűbb, így intézhető. A gyógyszertáraknál azt a szabályt alkalmazzák, hogy a helységben csak a kiadó ablakoknak megfelelő számú személy tartózkodhat, a várakozás ott is épületen kívül történik, ezt a kiváltáskor érdemes figyelembe venni. A megnövekedett forgalom miatt a várakozás itt hosszabb lehet a megszokottnál.
 • Ha beteghez mindenképpen ki kell menni, akkor úgy érdemes szervezni a munkát, hogy az idősebb kollégákat itt is tehermentesítsük (ha lehetséges…)
 • Csökkenti a fertőzésveszélyt, ha a munkahelyen van lehetőség átöltözni és legalább a felsőruházatot cseréljük a gondozások után. A csereruházatot elkülönítve tároljuk és magas hőfokon (60 C) mossuk.

Frissítés: 2020. március 17.

A 2020. március 16-án megjelent 46/2020. (III.17) kormányrendeletben a 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy mindezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. A feladat nem kicsi, ez a kör közel 1,3 millió embert jelent aktuálisan (KSH), a szám csaknem 10-szerese annak, aki aktuálisan a házi segítségnyújtást igénybe veszi jelenleg Magyarországon. Nem valószínű, hogy teljesen érvényesül majd az igény (pl. akiket a hozzátartozók el tud látni), de így is komoly túlterhelésre kell számítani.

A feladatellátás mikéntjéről a rendeletben nem esik szó, kiegészítő szakmai iránymutatás a kormányzat részéről nem jelent meg. Mivel ez egy speciális, veszélyhelyzethez kapcsolódó rendelkezés, nem a szociális jogszabályok alapján történik az ellátás, legalábbis azok nem minden esetben fedik le a jelenlegi helyzetet. A 36/2007. (XII.22.) SZMMM rendelet (Gszr.) tartalmaz olyan lehetőséget, ami elméletileg alkalmazható: a gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek esetében a szociális segítés a 0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő 65.életévét betöltötte és egyedül él, vagy a 70.életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, illetve a 75.életévét betöltötte és egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel – időszakosan vagy tartósan – a lakását nem képes kíséret nélkül elhagyni (részletek ITT). A veszélyhelyzeti intézkedés hatálya alá eső 70 év felettiek személyek részben megfeleltethetők e rendelkezésnek, az ő esetükben a formailag szabályos megállapodás megkötése sem okoz gondot, de valószínűleg ez nem mindenkire alkalmazható (pl. a 70 év felett, nem egyedül élő, közművesített ingatlanban élők).

Mivel Kormányzati útmutatás erre továbbra sincs, a KENYSZI felület használata is kérdéses. Ha (erősen feltételes módban) a 70 év felettiek ellátását formailag megfelelően szeretnénk dokumentálni, azt a szociális segítésként rögzíteni érdemes lenne (max utólag lehúzzák a nem megfelelőeket ellenőrzéskor), de nyilvánvalóan ezzel mindenki masszívan túlfut a nyilvántartásba bejegyzett létszámokon. Kérdéses, hogy a túlterheltség mellett érdemes-e a megállapodások megkötésével vesződni, az erőforrásokat alapvetően az idősek segítésére kell prioritással átcsoportosítani. A munkáltató ez esetben más szakfeladatokról is átvezényelhet átmenetileg szakdolgozókat, ennek a munkajogi feltételei adottak (44 napra, utána majd meglátjuk…). Nem tudni arról sem, hogy a kormányzat rendel-e forrást ehhez a feladathoz, de ha igen, akkor nagy valószínűleg utólag (és az önkormányzatokon, mint a feladatok címzettjein keresztül).

Nappali ellátások

A nappali ellátások esetében nincs elrendelt szolgáltatási szünet (még), de akinek nem létszükséglet az igénybevétel, kérjük otthon maradásra. Ha nem is lehet teljesen felfüggeszteni a szolgáltatást, csökken az egy légtérben tartózkodók száma és ezzel a fertőzés kockázata is. Az általános higiénés szabályok betartására fokozottan ügyeljen az intézmény!

Több település 2020. március 16-án bejelentett intézkedéseket követően teljesen leállította a nappali ellátások biztosítását. A szolgáltatás finanszírozására gyakorolt hatások jelen szabályozás mellett jelentős támogatás kiesést jelentenek, de ezt későbbi kormányintézkedések befolyásolhatják.

Támogató szolgálat

A köznevelési rendszer átállásával a szállító szolgáltatás jelentős része leáll. mindezeken túl:

 • Gépjárművet és a használt segédeszközöket fertőtlenítsük rendszeresen.
 • Fertőző betegség vagy annak gyanúja esetén ne végezzen a szolgálat szállítást. A betegséget jelezze a háziorvos felé!
 • A veszélyhelyzet időtartama alatt kerüljük a csoportos szállításokat.
 • A személyi segítés esetén a házi segítségnyújtás esetén írtak érvényesek.

 

Szociális étkezés

Alapszabály, hogy kerülendő a csoportos, egy légtérben nagy számú személy együttes tartózkodásával járó étkezés.

 • Ha ez nem elkerülhető, próbáljuk kis csoportokban lebonyolítani az étkezést.
 • Lehetőség szerint az étkezés biztosítása kiszállítással történjen, az étel kiszállítás nem jár jelentős fertőzési kockázattal, még karanténba került személynél is lehetséges.

 

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK, INTÉZMÉNYEK

A szakosított ellátások esetén 2020. március 8-án teljes körű látogatási tilalom lépett életbe. A látogatási tilalom alól a szociális intézmények esetében kivételt jelent a súlyos állapotú, önmagát ellátni nem tudó beteg, aki mellett tartózkodhat egy személy, illetve a beteget felkeresheti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személy.

Ugyanakkor problémát jelent az, hogy az ellátottak elhagyhatják az intézményt, s ezáltal fertőzésveszélynek vannak kitéve, illetve több olyan intézmény van, amiben nappali ellátás vagy egyéb olyan szolgáltatás működik, melyek révén más ellátottak vagy akár a dolgozók révén fertőző kontaktus létesül.

Ez esetben lehetőség szerint célszerű törekedni:

 • Az ellátottak térbeli és/vagy időbeli elkülönítésére a szakosított ellátás és egyéb ellátások vonatkozásában (pl. ne egyszerre, egy légtérben ebédeljenek).
 • Nagy hangsúlyt kell fektetni az ellátottak tájékoztatására, felhívva a figyelmet a kockázatokra.
 • Az intézménybe visszaérkező ellátottak esetén a higiénés kézmosást alaposan el kell végzeni, javasolt a ruházat váltása és a kinti ruha mosása.
 • Az intézményen belül a csoportos foglalkozásokat érdemes mellőzni
 • Légúti fertőzés gyanúja, láz esetén az orvos azonnali értesítése mellett gondoskodjunk az elkülönítésről.
 • A közösségi terek, sokak által használt eszközök, tárgyak (kulcsok, szemüvegek, kilincs, de akár egy sokak által lapozgatott újság is!) gyakori fertőtlenítése szükséges.
 • Jelezzük a hozzátartozóknak, hogy az intézménybe lehetőség szerint csomagot ne küldjenek! Ha érkezik csomag, az lehetőleg annak tartalma is fertőtleníthető legyen, itt nem feltétlen elegendő a csomagolás eltávolítása, hiszen a csomagolás során maga a csomag tartalom is szennyeződhet! A különböző felületeken eltérő lehet a vírus továbbélési képessége eltérő lehet, akár a csomag „karanténba helyezése” is szóba jöhet (ha nem fertőtleníthető felületileg vagy mosással), ami minimum 7 nap.

Frissítés 2020. március 18:

2020. március 17-én a Nemzeti Népegészségügyi Központ a korábban kiadott látogatási tilalmat kiegészítette, ezt elektronikus levélként megküldte az intézményeknek. A látogatási tilalom a szakosított szociális intézményeken túl kiterjed a gyermekjóléti alapellátás keretében működő családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona intézményekre, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekre és javítóintézktekre.

A látogatási tilalom kiterjesztésével a hatóság az intézményekből való kijárási tilalmat is elrendel. Az intézményt elhagyni csak indokolt esetben lehet, ilyenek: munkavégzés, egészségügyi vizsgálatok elvégzése, illetve egyéb, különösen méltányolandó esetekben az intézményvezető engedélyével. Az éjjeli menedékhely kivételével az összes szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben felvételi tilalom lép életbe.

A határozat rögzíti, hogy az Eütv. által meghatározott betegjogok csak olyan mértékben gyakorolhatók, ami az egészségügyi válsághelyzet eredményességé nem veszélyeztetik, beteg személyek emberi méltósághoz való joga nem korlátozható. Súlyos állapotú beteg személy látogatása engedélyezett, megfelelő védőöltözet biztosításával.

A határozat rendelkezéseinek megsértése 30.000 – 5.000.000 Ft közötti egészségügyi bírsággal sújtható.

Javasolt intézkedés: az intézmény a határozat tartalmát haladéktalanul ismertesse az ellátásban érintettekkel, a tájékoztatás megtörténtét írásban dokumentálja. Amennyiben valaki az elrendelt zárlat idején elhagyja az intézményt, annak tényét és okát (határozatban említett ok, intézményvezetői engedély, engedély nélküli távozás) írásban, eseményszerűen rögzítse az intézmény! A veszélyhelyzetben meghozott intézkedések ellenőrzése a rendőrség feladata, engedély nélküli távozás esetén szükséges a rendőrség értesítése, ugyanis a rendőrségnek van joga jogszabályi felhatalmazás alapján meghatározott kényszerintézkedések végrehajtására.

 

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

Bölcsőde (illetve óvoda)

45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet a rendelet alapján a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt: polgármester) a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A polgármester a szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.

Az intézkedés kapcsán kialakult országos gyakorlat az alábbiak szerint alakul:

 • A bölcsődék, óvodák többségében a település úgy döntött, hogy élnek a rendkívüli szünet lehetőségével. Az egyházi fenntartású intézmények hasonlóan járnak el.
 • Az intézmények nyitvatartása ügyeleti jellegű lesz, csak azon gyermekeket fogadják, ahol a szülő az elhelyezést semmilyen más módon nem tudja megoldani. További kritérium, hogy a gyermek egészséges és a környezetében nincs potenciálisan fertőző személy (beteg, illetve külföldről hazaérkezett személy)
 • Az intézményekben „zsiliprendszerrel” működik a gyermekek fogadása és hazaadása: az óvodák belső bejáratánál a szülők elköszönnek gyermekeiktől, a kicsiket nem a szülők öltöztetik át, hanem a dadusok, óvónők. Hasonló módon délután a szülők a bejáratnál, illetve az udvaron várják gyermekeiket, akiket az óvónők, dadusok kísérnek ki.
 • Az intézkedések visszavonásáig minden ünnepség, csoportos rendezvény-látogatás elmarad.

Gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21.-21/C. § szerinti gyermekétkeztetési formák működtetésére jelen pillanatban nincs jogszabályi vagy módszertani jellegű iránymutatás!

A legtöbb esetben a települési önkormányzatok saját hatáskörben törekednek megoldani a helyzetet, emiatt nincs egységes gyakorlat az országban. Néhány körvonalazódó gyakorlat:

 • Az élelmezést az intézmény elszállítással elérhetővé teszi.
 • A szülő gyermek és egyéb kísérő nélkül megjelenve, saját ételesben elviheti az ételt.
 • Az étkezést kiszolgáló helységben egyidejűleg korlátozott számú személy lehet jelen.

Esélynövelő szolgáltatások (Biztos Kezdet Gyerekház, tanoda)

A működtetésére jelen pillanatban nincs jogszabályi vagy módszertani jellegű iránymutatás! A potenciális leállás indokolt lenne, ez azonban a gyerekházakban és a tanodákban is sok problémát vet fel.

A gyerekházak sok helyen az alapvető higiénés feltételekhez szükséges szolgáltatásokat nyújtják, ezek elmaradása fokozza a célcsoport fertőzési, megbetegedési kockázatát. A leállás a finanszírozásban is komoly kiesést okoz, a forrásvesztés a fenntarthatóságot veszélyezteti.

A tanodák problémaforrás a köznevelési intézményrendszer átállása digitális távoktatásra, ehhez a tanodai szolgáltatás nem tud úgy kapcsolódni, mint szükséges lenne. A csoportos foglalkozások megtartása is ellenjavallt jelen helyzetben.

 

EGYÉB, SPECIÁLIS PROBLÉMÁK

TAJ nélküli ellátottak

Az NNK tájékoztatója alapján a külföldről hazaérkező magyar állampolgárok a jelenleg hatályos szabályok szerint léphetnek be a magyar egészségbiztosítás rendszerébe, azaz biztosítási jogviszonyt kell létesíteniük vagy az egészségügyi szolgáltatásra jogosultsági feltételnek kell fennállnia, és a szünetelő TAJ-ukat újra kell érvényesíteniük.

A tájékoztatás ugyanakkor nem terjed ki az ország területén tartózkodó, egészségbiztosítással nem rendelkező külföldi állampolgárokra (pl. idényjellegű vendégmunkások), az ő esetükben nem tisztázott a fertőzés gyanúja esetén alkalmazandó eljárásrend. mivel egészségügyi ellátásra nem jogosultak, szolgáltatást nem vesznek igénybe, potenciálisan magas kockázatot jelentenek a fertőzések terén. Szintén kérdéses azon személyek sorsa az ellátórendszerben, akik magyar állampolgárok,de nem rendelkeznek érvényes egészségbiztosítással. Az Eütv. szerint az igénybevétel alapjául  szolgáló jogviszony  előzetes  igazolása  nélkül kell biztosítani a Magyarország területén tartózkodó személy részére a járványügyi ellátások közül többekközött  a  járványügyi  érdekből  végzett  szűrővizsgálatot,  a  kötelező  orvosi  vizsgálatot,  a járványügyi elkülönítést, a fertőző betegek szállítását, továbbá a mentést, amennyiben az adott személy  azonnali  ellátásra  szorul. Sürgős  szükség  esetén  pedig  a  külön  jogszabályban meghatározott ellátásokat.

A jogszabály úgy rendelkezik, hogy az e törvényben  foglalt ellátások és feladatok közül a központi költségvetésben kell biztosítani  többek  között  a  fenti  ellátások,  továbbá  az  egészségügyi  válsághelyeti  ellátás költségének fedezetét.

Másik  oldalról  vizsgálva  az  is  megállapítható,  a Magyarország területén tartózkodószemélyeknek  a  járványügyi  ellátások  igénybevétele  kötelező,   a   járványügyi intézkedéseket tűrni kötelesek.

 

Toborzás

46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet az emberi erőforrások minisztere – a járványügyi hatóság közreműködésével – felméri és nyilvántartásba veszi azoknak a közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek az adatait, akik az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak.

521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról kimondja, hogy a fent említett személy válsághelyzeti ellátási feladatokra beleegyezése esetén legfeljebb két hónap időtartamra igénybe vehető. Az igénybe vett személy ezen időtartam alatt az egyéb polgári védelmi kötelezettsége teljesítése alól mentesül. A személy által ellátandó feladatot és a feladatellátás helyét az egészségügyi válsághelyzet által érintett területen működő megyei kormányhivatal jelöli ki, illetve megfelelő helyre történő eljuttatásáról, elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodni kell, ezért a kirendelt fekvőbeteg-gyógyintézet, illetve a települési polgármester a felelős.

A szociális feladatot ellátó dolgozókat ez a rendelkezés nem érinti, jelen jogszabály őket a feladatellátásból nem lehet elvonni!

 

 

 

Forrás: http://www.tamogatoweb.hu/index.php/hirek/napi-szocokos/460-szocialis-munka-jarvany-idejen

Scroll to Top