Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Módosult a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet.

Szociális ágazati hír

A Magyar Közlöny 2020. évi 38. számában megjelent módosítás értelmében ezentúl a tanúsítványok kiállítását az Szociális Ágazati Portálon és a minisztérium honlapján feltüntetett formában kell kiállítani, azaz a tanúsítvány formanyomtatványa kikerült a rendelet mellékletéből.
Változott a vezetőképzésre nem kötelezett személyek köre, a rendelet a módosítás értelmében nem terjed ki

– arra a személyre, aki a vezetőképzésben való részvételi kötelezettsége keletkezésének napján az öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte, vagy öt éven belül betölti;

-a szociális szakvizsgával rendelkező személyre;

– a felsőfokú szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező vagy szociális menedzser végzettséggel és – bármilyen tudományterületen szerzett – tudományos fokozattal rendelkező személyre.

Módosultak a képzésre vonatkozó határidők is. Akinek a vezetőképzésben való részvételi kötelezettsége 2021. január 1-jét megelőzően keletkezett, annak az első képzési időszaka, amely során az alapozó képzést teljesítenie kell, – a 6. § a) pontjában foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-éig tart. Aki az alapozó képzést 2019. évben teljesítette, annak az első megújító képzést – a 6. § b) pontjában foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-éig kell teljesítenie.

MK_20_038

Letöltés

Véleményt várunk

Az ágazati irányítástól érkező egyeztetésre kínált tervezetek, valamint szakmai szervezetek vitára bocsájtott anyagai

Hírlevél

Módszertani Központunk két heti rendszerességgel megjelenő digitális hírlevele. Régebbi lapszámokat a hírlevél archívum almenüre kattintva érhetik el olvasóink.

Jogos

Végrehajtási sorvezetők, jogszabály- magyarázatok, aktualitások a szociális jogalkotás mindennapjaiból.

Scroll to Top