Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Látogatási korlátozás

A bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézmények és fenntartóik részére kiadott levél szerint a járványügyi helyzetben az intézmények által meghozott szabályzatok, korlátozó intézkedések során az arányosság és szükségesség elvének érvényesülnie kell. Az intézmény tárgyi feltételei adta lehetőségeket figyelembe véve, csak valóban indokolt mértékű korlátozásokat vezessenek be. Az ellátottak kapcsolattartáshoz való joga és szabad mozgáshoz való joga indokolatlan mértékben nem korlátozható.

2020_08_28_covid

letöltés

Scroll to Top