Magyarországi Baptista Egyház, Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Közlemény egyedi befogadásokról, 2021. I.

Szociális ágazati hír

A Szociális Ágazati Portál közzé tette a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2f) bekezdése szerinti egyedi befogadási kérelmek benyújtásának időpontját.

Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben – évente két alkalommal – dönthet a szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladatmutató befogadásának szükségességéről a (2c) és a (2d) bekezdésben foglaltakra tekintet nélkül, a költségvetési források, a területi lefedettség, a szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások figyelembevételével.

Az egyedi elbírálásra irányuló kérelmek benyújtási határideje: 2021. március 18.

A kérelmeket kizárólag elektronikus úton, aláírt formában szkennelve, Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár részére címezve, a befogadas@emmi.gov.hu e-mail címre lehet benyújtani.

A kérelemben az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a fenntartó pontos megnevezése és címe;
a fenntartó típusa, egyházi fenntartó esetében a bevett egyház, a bejegyzett egyház vagy a nyilvántartásba vett egyház neve;
azon engedélyes neve, címe, és ha van, ágazati azonosítója, ahol a fenntartó a befogadni kért szolgáltatást nyújtani kívánja;
a befogadni kért szolgáltatásmegnevezése;
a befogadni kért férőhely/ellátotti létszám/feladatmutató száma;
az ellátási terület megjelölése (falugondnoki szolgáltatás esetén a település, tanyagondnoki szolgáltatás esetén a településrész vagy az önkormányzati rendeletben meghatározott ellátási körzet megnevezésével; szociális konyha, népkonyha, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és közösségi ellátások esetén település, fővárosi kerület, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület vagy járás megnevezésével; egyéb szolgáltatás esetén település, fővárosi kerület, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület, járás, megye, régió megnevezésével vagy annak feltüntetésével, hogy az ellátási terület az ország egész területe);
a kérelem indokainak kifejtése;
kapcsolattartó és elérhetősége megjelölése.
Fenntartóváltás valamint a fenntartók közötti szolgáltatás, férőhelyszám, ellátotti létszám vagy feladatmutató átadása esetén a kérelemben az érintett fenntartóknak közösen kell nyilatkozniuk a fenntartóváltás,illetve átadás-átvételszándékáról.

 

Kozlemeny_2021_egyedi_biralati_idopont_I__20210312

Letöltés

 

Forrás: SzÁP

Véleményt várunk

Az ágazati irányítástól érkező egyeztetésre kínált tervezetek, valamint szakmai szervezetek vitára bocsájtott anyagai

Hírlevél

Módszertani Központunk két heti rendszerességgel megjelenő digitális hírlevele. Régebbi lapszámokat a hírlevél archívum almenüre kattintva érhetik el olvasóink.

Jogos

Végrehajtási sorvezetők, jogszabály- magyarázatok, aktualitások a szociális jogalkotás mindennapjaiból.

Scroll to Top